Małgorzata Ofierska

Prezes LGD "Warmiński Zakątek"

tel: 89 616 00 58
e-mail: warminskizakatek@wp.pl

Agnieszka Wolf

Koordynator projektów

tel: 89 616 00 58
e-mail: a.wolf@warminskizakatek.com.pl

Aleksandra Bożętka

tel: 89 616 00 58
e-mail: a.bozetka@warminskizakatek.com.pl

Monika Szóstek

tel: 89 616 00 58
e-mail: m.szostek@warminskizakatek.com.pl

Mirosław Paszotta

tel: 89 616 00 58
e-mail: m.paszotta@warminskizakatek.com.pl

 Godziny Pracy Biura

pn-śr: 7:45 - 15:45
czwartek: 7:45 - 17:00
piątek:7:45 - 14:45

 Kontakt telefoniczny

Biuro: 89 616 00 58

Zobacz pełną listę kontaktów

 DANE ADRESOWE

Lokalna Grupa Działania
"Warmiński Zakątek"

ul.Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto
Tel: 89 616 00 58
e-mail: warminskizakatek@wp.pl

 DANE FIRMOWE

Lokalna Grupa Działania
"Warmiński Zakątek"

NIP: 739-356-61-26
KRS: 0000260433
nr konta:20 8857 1041 3004 0400 0459 0001


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.