WARMIŃSKI ZAKĄTEK

Prężnie działająca
Lokalna Grupa Działania
warmiński zakatek

logo

Aktualności LGD WZ

OTWARTY KONKURS OFERT - „MISTRZOSTWA W PROJEKTOWANIU GIER KOMPUTEROWYCH – UCZNIOWIE”

Ministerstwo Cyfryzacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021 – 2022 zadania publicznego p.n. „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – Uczniowie” z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania...


Zobacz wszystkie...

Postęp Prac nad Nową Strategią

KONSULTACJE ZMIAN STRATEGII – SMART VILLAGE

Nawiązując do licznych zapytań o ideę funkcjonowania inteligentnych wiosek (smart village), w związku z planowanym wprowadzeniem do Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 programu grantowego, dotyczącego tworzenia koncepcji funkcjonowania takich wsi na obszarze LGD „Warmiński Zakątek", w załączeniu zamieszczamy prezentację przybliżającą model...

Zobacz wszystkie...

Eko Maluch

Zobacz wszystkie...


logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.