Civic Europe Idea Challenge
Civic Europe Idea Challenge to program realizowany w 12 krajach Europy. Mogą w nim wziąć udział także organizacje pozarządowe z Polski. Jury konkursowe przyzna 20 grantów do 35 000 euro każdy. Pomysły na projekty przyjmowane są do 26 kwietnia 2021 r. do godziny 12.00 przez platformę online: civic-europe.eu/ideas Zwycięskie organizacje zostaną zaproszone do międzynarodowej sieci wsparcia i rozwoju The Circles of Change opartej o trzy filary: społeczność, rozwój kompetencji, wizerunek.

Kryteria konkursu grantowego

Civic Europe Idea Challenge to konkurs grantowy, w którym mogą wziąć udział organizacje pozarządowe z Polski.

Szczegółowe informacje o kryteriach wyboru projektów i podmiotach uprawnionych do udziału znajdują się na stronie: https://civic-europe.eu/idea-challenge/call-for-ideas-2021/

W skrócie, w konkursie chodzi o projekty, które:

WZMACNIAJĄ ZAANGAŻOWANIE OBYWATELSKIE NA POZIOMIE LOKALNYM

Wzmacniają zaangażowanie obywatelskie i partycypację społeczną; pomagają w rozwijaniu wiedzy, umiejętności i motywacji do aktywnego udziału w życiu społecznym i obywatelskim. Proponują wspólne działania w celu rozwiązania lokalnych problemów i poprawy jakości życia społeczności.

ANGAŻUJĄ W DIALOG

Angażują społeczność w wielostronny dialog dotyczący lokalnych spraw. Zapraszają do udziału osoby, które reprezentują odmienne stanowiska i poglądy, osoby, które na co dzień nie mają ze sobą kontaktu. Obejmują - oprócz osób ze społeczności i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego - także lokalne samorządy i administrację, polityków, partie, szkoły, lokalne przedsiębiorstwa lub inne grupy interesu, których dotyczy problem itp.

Zapraszają do dialogu przekonanych i wątpiących w wartość działań obywatelskich; tych, którzy ufają instytucjom demokratycznym i tych, którzy są z nich niezadowoleni; tych, którzy wierzą w demokrację i tych, którzy ją kwestionują lub nie mają (jeszcze) zdania, a także tych, którzy wycofują się z polityki.

MAJĄ POZYTYWNY I TRWAŁY WPŁYW

Mają pozytywny wpływ na rozwój społeczności w dłuższej perspektywie. Tworzą podstawę do trwałych zmian. Budują pomosty między skonfliktowanymi grupami. Są oparte na dobrym rozumieniu problemu, grupy docelowej i interesariuszy.

Wzmacniają osoby ze społeczności lokalnej do wyrażenia swojego stanowiska, reprezentowania swoich interesów, aktywnego uczestnictwa w procesach kształtowania polityki na poziomie lokalnym, krajowym, a nawet europejskim.

LOKALIZACJA

Są realizowane w społecznościach i regionach, w których jest niewiele lub nie ma żadnych możliwości zaangażowania społecznego i politycznego; w których brakuje edukacji obywatelskiej i aktywności obywatelskiej; w miejscach o ograniczonej infrastrukturze, takiej jak domy kultury, biblioteki, muzea, miejsca publiczne do spotkań (często ma to miejsce poza dużymi ośrodkami miejskimi, w mniejszych miastach i na obszarach wiejskich); .

Prezentowanie pomysłów i ich realizacja

Wnioski (w języku angielskim) można składać przez platformę civic-europe.eu/ideas

Opisy (wybrane elementy, zgodnie z informacją na formularzu) będą widoczne online. Do 26 kwietnia b.r. do godziny 12.00 autorzy i autorki mogą edytować i udoskonalać swoje wnioski.

Pomysły najwyżej ocenione przez jury przejdą do drugiego etapu i dopiero wtedy wymagane będą szczegółowe budżety. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2021 r.

  • Jury przyzna 20 grantów o wysokości do 35 000 euro każdy.
  • Finansowanie może obejmować 100% kosztów.
  • Projekty mogą trwać od października 2021 r. do listopada 2022 r.

The Circles of Change

Program Civic Europe Idea Challenge organizowany jest jednocześnie w dwunastu krajach Europy: w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, na Węgrzech, we Włoszech i w Polsce.

Organizacje realizujące zwycięskie projekty zostaną zaproszone do międzynarodowej sieci wsparcia i rozwoju The Circles of Change, opartej o trzy filary: społeczność, rozwój umiejętności, wizerunek.

Więcej informacji o sieci wsparcia i rozwoju The Circles of Change: civic-europe.eu/idea-challenge/

Organizatorzy

Program realizowany jest przez MitOst i Sofia Platform, a finansowany przez Stiftung Mercator. Platforma prezentacji projektów (idea space) została utworzona przez Liquid Democracy.

Szczegółowe informacjePOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.