Komunikat ws. generatora wniosków


W związku z pojawiającymi się informacjami o spowolnieniu pracy generatora wniosków bardzo prosimy o uwagę przy zapisywaniu informacji.NOWEFIO - WARMIA MAZURY LOKALNIE 5 Edycja 2023


Partnerstwo 7 organizacji w składzie: Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek", Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, LGD Południowa Warmia, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Nidzicki Fundusz Lokalny, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA" oraz Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ”...Szablon Prezentacji


Szanowni Państwo, w celu ułatwienia rozliczenia z realizacji projektów zamieszczamy szablon prezentacji z którego prosimy korzystać. (PLIK DO POBRANIA WEWNĄTRZ)NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 5 WYNIKI


Szanowni Państwo, Informujemy, ze w dniu 26 kwietnia 2022 roku odbyło się posiedzenie komisji oceny wniosków, złożonych w ramach konkursu NOWEFIO- WARMIA MAZURY LOKALNIE 5 edycja 2022. Poniżej wyniki oceny wniosków...SZKOLENIA INFORMACYJNE


Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” zorganizowała 2 spotkania informacyjno – szkoleniowe NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 5: 1) 2 lutego 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Ornecie, w którym wzięło udział 12 osób 2) 3 marca 2022 roku w Górowie Iławeckim w Centrum Usług Społecznych, w którym wzięło udział 21 osób.Uwaga! Nowe kryterium punktowe: Wspieranie Działań i Mieszkańców Ukrainy


​Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z sugestią Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskieg w konkursie NOWEFIO2022 ogłoszonym w dniu 18 lutego 2022 r. premiować będziemy projekty dotyczące Wspierania Działań i Mieszkańców Ukrainy (pomoc na terenie województwa warmińsko – mazurskiego). Wprowadzamy strategiczne kryterium oceny i dodatkowe 10 pkt w karcie oceny merytorycznej będzie przyznane wnioskom w obszarze wsparcia Ukrainy.Ogłoszenie konkursu NOWEFIO - WARMIA MAZURY LOKALNIE 5, edycja 2022


Partnerstwo 7 organizacji w składzie: Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek", Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, LGD Południowa Warmia, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Nidzicki Fundusz Lokalny, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA" oraz Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ” ogłasza konkurs NOWEFIO - WARMIA MAZURY LOKALNIE 5, edycja 2022 w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030, Priorytet 1 Małe Inicjatywy.Wędzenie-dymienie, wiejskich smaków wspomnienie


Projekt polegał na budowie wiejskiej wędzarni, dostępnej dla każdego mieszkańca naszej wsi i zaprzyjaźnionych sąsiadów. Wieś zyskała na atrakcyjności, ponieważ wędzarnia dopełnia stałe, zagospodarowane miejsce, w którym jest już wiata z ławami, przez mieszkańców zwane „Cichą przystanią”...logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.