DZIAŁALNOŚĆ ANIMACYJNO – DORADCZA OŚRODKÓW ANIMACYJNO – DORADCZYCH


DZIAŁALNOŚĆ ANIMACYJNO – DORADCZA OŚRODKÓW ANIMACYJNO – DORADCZYCH polega na wsparciu ad hoc aktywności społecznych / organizacji pozarządowych z województwa warmińsko – mazurskiego, oparta głównie o działania animatorów, w części ośrodków przy wsparciu dodatkowej kadry (w przypadku ograniczonych kompetencji własnych animatorów w zakresie działań promocyjnych, obsługi kadrowo – księgowej...Lista Rankingowa - NOWEFIO 2021


Informujemy, ze w dniu 20 września 2021 roku odbyło się posiedzenie komisji oceny wniosków, złożonych w ramach konkursu NOWEFIO- WARMIA MAZURY LOKALNIE 5. Poniżej wyniki oceny wniosków...Ogłoszenie konkursu NOWEFIO - Warmia Mazury Lokalnie 5


Partnerstwo 7 organizacji w składzie: Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek", Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, LGD Południowa Warmia, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Nidzicki Fundusz Lokalny, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA" oraz Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ”...Ewaluacja ex-post Programu FIO 2014-2020


Szanowni Państwo, firma Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o. na zlecenie NIW-CRSO prowadzi badanie ewaluacyjne programu FIO 2014-2020. Celem badania jest podsumowanie i ocena efektów wsparcia udzielonego ze środków FIO 2014-2020 oraz ocena jaka jest użyteczność i trwałość efektów Programu...Ws. sytuacji spowodowanej COVID-19


​Szanowni Państwo! Informujemy, że w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 prosimy o jak najszybsze kończenie wszelkich aktywności.Szkolenie tematyczne - promocja w mediach społecznościowych


Informujemy, że dnia 29 września 2020 roku o godzinie 15.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świątkach w ramach programu Mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich WARMIA MAZURY LOKALNIE 4, odbędzie się szkolenie tematyczne z zakresu promocji w mediach społecznościowych . Wszystkich grantobiorców serdecznie zapraszamy.Lista rankingowa - dogrywka


Szanowni Państwo! Informujemy, ze w dniu 22 czerwca 2020 roku odbyło się posiedzenie komisji oceny wniosków, złożonych w ramach dogrywki konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich WARMIA MAZURY LOKALNIE 4.FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE 4 - DOGRYWKA


Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Południowa Warmia”, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA" i Stowarzyszeniem „PRZYSTAŃ”, ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE 4 - DOGRYWKA...Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach konkursy FIO "Warmia Mazury Lokalnie IV"


Informujemy, ze w dniu 20 kwietnia 2020 roku odbyło się posiedzenie komisji oceny wniosków, złożonych w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich WARMIA MAZURY LOKALNIE 4. Weryfikując Państwa wnioski czuliśmy się zobowiązani przeanalizować je pod kątem uwarunkowań wynikających ze stanu epidemii COVID - 19.UWAGA! PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW!


Szanowni Państwo, ze względu na panującą trudną sytuację związaną w koronawirusem, która odciąga uwagę i czas wielu z nas od zaplanowanych spraw, przedłużany termin naboru wniosków do 19 MARCA 2020 roku. Mamy nadzieję, że uda się w tym terminie złożyć wszystkie zaplanowane pomysły na aktywności lokalne!!!logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.