INDYWIDUALNE WSPARCIE SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORCÓW działających na rynku krócej niż 3 lata W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA SKUTKOM COVID


Z dniem 10 lutego 2021 roku uruchamiamy usługi specjalistyczne o charakterze ad – hoc, wspierające Przedsiębiorców w zapobieganiu / wychodzeniu z niekorzystnych sytuacji wywołanych COVID. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby, dlatego proponując formy wsparcia nie zamykamy tego katalogu i jesteśmy gotowi zorganizować indywidualną pomoc, po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby...
więcej...


KONSULTACJE I DORADZTWO TESTOWE W RAMACH MODELUW SPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW START - UP PROGRAM!!!


Szanowni Państwo! Rozpoczynamy konsultacje MODELU WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW w ramach projektu START – UP PROGRAM!W styczniu spotykamy się z Przedsiębiorcami...
więcej...


Model wsparcia firm


Szanowni Państwo! Jesteśmy po kolejnym etapie przygotowań do wdrożenia modelu wsparcia Przedsiębiorców START – UP PROGRAM. Po długich konsultacjach i weryfikacji rozwiązań modelu z Katalonii w załączeniu prezentujemy Państwu MODEL WSPARCIA FIRM, który będziemy w najbliższym czasie testować z Przedsiębiorcami funkcjonującymi na rynku nie dłużej niż 3 lata (od daty wpisu do właściwego rejestru)...
więcej...


Spotkanie Inicjujące 29.06.2020


29.06.2020 r. w Restauracji Wiktoria w Dobrym Mieście odbyło się spotkanie inicjujące uruchomienie w Dobrym Mieście kompleksowych usług wspierających lokalnych przedsiębiorców i opartych o planowany do wdrożenia hiszpański model wsparcia przedsiębiorczości pn. Rural - Catalonia Start - up Program...
więcej...


​ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SPOTKANIU Z PRZEDSIĘBIORCAMI inicjującym wdrożenie programu wspierania przedsiębiorców pn. START - UP PROJECT


Serdecznie zapraszam Pana / Panią na spotkanie inicjujące uruchomienie w Dobrym Mieście kompleksowych usług wspierających lokalnych przedsiębiorców i opartych o planowany do wdrożenia hiszpański model wsparcia przedsiębiorczości pn. Rural - Catalonia Start - up Program...
więcej...


1

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.