Konkurs Komisji Europejskiej na promowanie równości i walki z rasizmem, ksenofobią i dyskryminacją
   Celem konkursu jest wsparcie wieloaspektowego i intersekcyjnego podejścia i specyficznych działań do walki przeciwko nietolerancji, rasizmowi, ksenofobii i syskryminacji, szczególnie z powodów pochodzenia rasowego lub etnicznego, koloru, religii, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, włączając w to manifestacje poprzez formy antycyganerii, antysemityzmu, nienawiści antymuzułmańskiej, Afrofobii i LGBTIQ-fobii, offline i online. Mając to na uwadze, sfinansowane zostaną następujące priorytety:

1. Walka z nietolerancją, rasizmem, ksenofobią, dyskryminacją, mową nienawiści i zbrodniami z nienawiści.
2. Promocja zarządzania różnorodnością i inkluzji w miejscu pracy, zarówno w sektorze prywatnym i publicznym.
3 Walka z dyskryminacją przeciwko ludziom LQBTIQ  i promując równość LGBTIQ poprzez implementację Strategii Równości LGBTIQ
4. Prewencja, raportowanie i przeciwstawianie się mowie nienawiści online.
5. Zarezerwowane dla władz publicznych by ulepszyć ich odpowiedzi na (różnorodną i intersekcjonalną) dyskryminację, rasizm i ksenofobię.

   Wnioski należy składać pomiędzy 20 kwietnia 2021 a 15 czerwca 2021 godz. 17:00 czasu brukselskiego

   Szczegóły na stronie programu (w jęz. angielskim): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-equal


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.