Granty operacyjne sieciowania partnerów aktywnych w obszarze wartości Unii
   Celem konkursu jest ochrona, promocja i zwiększanie świadomości nt. praw poprzez finansowe wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na lokalnym, regionalnym i międzynarodowym szczeblu w promocji i kultywacji tych praw, tak więc także wzmocnienie ochrony i promocji wartości Unii i poszanowania rządów prawa i wsparcie bardziej demokratycznej UE, dialogu demokratycznego, przejrzystości i dobrych rządów.
   Wspierane inicjatywy polityki UE: plan działań europejskiej demokracji, Raport obywatelstwa UE 2020, raport rządów prawa, strategia wzmocnienia aplikacji Karty Praw Fundamentalnych w UE, Strategia Gender Equality 2020-2025, Akcja planu antyrasistowskiego UE, UE strategiczna rama pracy na rzecz równości, inkluzji i partycypacji Romów, Strategia równości LGBTIQ, UE Strategia praw dziecka, UE Strategia zwalczania antysemityzmu.
   Te granty będą finansować koszty sieci, organizacycji czy think-tanku i te aktywności które stanowią wartość dodaną UE i wspierają implementację celów programowych, włączając w to: działania analityczne, trening i zdolności do budowania potencjału, konferencje, wzajemną naukę, współpracę, podniesienie świadomości, komunikację i działalność dysseminacyjną. Aplikanci muszą dostarczyć szczegółowy roczny program działań.

   Okres składania wniosków: 29.04-29.06.2021 (do 17:00 czasu brukselskiego)
    
Szczegóły a stronie programu (w jęz. angielskim): 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-og-sga


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.