Harmonogram indywidualnych konsultacji ws. pisania biznesplanu

Perła Warmii
 ul. Dąbrowskiego 22
11-100 Lidzbark Warmiński                                                  Doradca: Małgorzata Ofierska
  04.10.2017   06.10.2017  
l.p. numer formularza GODZINY numer formularza GODZINY
1 21/ZPD3/2017/B/M 8.00-9.30    
2 40/ZPD3/2017/L/M 9.30-11.00    
3 38/ZPD3/2017/L/K 11.00-12.30 38/ZPD3/2017/L/K 11.00-12.30
4 43/ZPD3/2017/L/M 12.30-14.00 43/ZPD3/2017/L/M 12.30-14.00
5 7/ZPD3/2017/B/M 14.00-17.00 34/ZPD3/2017/L/M 14.00-17.00

 Ardi
ul. Kętrzyńska 23
11-200 Bartoszyce                                                                Doradca: Mirosław Paszotta
  02.10.2017   04.10.2017  
l.p. numer formularza GODZINY numer formularza GODZINY
1 24/ZPD3/2017/L/M 8.00-9.30 24/ZPD3/2017/L/M 8.00-9.30
2 17/ZPD3/2017/B/M 9.30-11.00 17/ZPD3/2017/B/M 9.30-11.00
3 19/ZPD3/2017/B/K 11.00-14.00 25/ZPD3/2017/L/M 11.00-14.00
4 18/ZPD3/2017/B/K 14.00-15.30 18/ZPD3/2017/B/K 14.00-15.30
5 2/ZPD3/2017/K/M 15.30-17.00 2/ZPD3/2017/K/M 15.30-17.00

Ardi
ul. Kętrzyńska 23
11-200 Bartoszyce – 02.10.2017  
 
Perła Warmii
ul. Dąbrowskiego 22
11-100 Lidzbark Warmiński -   06.10.2017                               Doradca: Julita Piotrowska
  02.10.2017      06.10.2017
l.p. numer formularza GODZINY numer formularza GODZINY
1 23/ZPD3/2017/L/M 8.00-11.00 21/ZPD3/2017/B/M 8.00-9.30
2 28/ZPD3/2017/L/M 11.00-14.00 40/ZPD3/2017/L/M 9.30-11.00
3 20/ZPD3/2017/B/K 14.00-17.00

Perła Warmii
ul. Dąbrowskiego 22
11-100 Lidzbark Warmiński                                           Doradca: Alicja Połusewicz
  29.09.2017   03.10.2017  
l.p. numer formularza GODZINY numer formularza GODZINY
1 42/ZPD3/2017/L/M 12.30-14.00 32/ZPD3/2017/L/M 7.30-9.00
2 33/ZPD3/2017/L/K 14.00-15.30 31/ZPD3/2017/L/K 9.00-10.30
3 35/ZPD3/2017/L/M 15.30-17.00 30/ZPD3/2017/L/M 10.30-12.00
 
  06.10.2017      
l.p. numer formularza GODZINY
1 32/ZPD3/2017/L/M 8.00-9.30
2 31/ZPD3/2017/L/K 9.30-11.00
3 30/ZPD3/2017/L/M 11.00-12.30
4 42/ZPD3/2017/L/M 12.30-14.00
5 33/ZPD3/2017/L/K 14.00-15.30  
6 35/ZPD3/2017/L/M 15.30-17.00

Perła Warmii
ul. Dąbrowskiego 22
11-100 Lidzbark Warmiński                                           Doradca: Monika Szóstek
  03.10.2017   05.10.2017  
l.p. numer formularza GODZINY numer formularza GODZINY
1 10/ZPD3/2017/B/M 7.30-9.00 10/ZPD3/2017/B/M 8.00-9.30
2 26/ZPD3/2017/L/M 9.00-10.30 26/ZPD3/2017/L/M 9.30-11.00
3 22/ZPD3/2017/L/M 10.30-12.00 22/ZPD3/2017/L/M 11.00-12.30

Perła Warmii
 ul. Dąbrowskiego 22
11-100 Lidzbark Warmiński                                                  Doradca: Agnieszka Wolf
  05.10.2017   06.10.2017  
l.p. numer formularza GODZINY numer formularza GODZINY
1 39/ZPD3/2017/L/M 8.00-9.30 39/ZPD3/2017/L/M 8.00-9.30
2 29/ZPD3/2017/L/M 9.30-11.00 29/ZPD3/2017/L/M 9.30-11.00
3 37/ZPD3/2017/L/M 11.00-12.30 37/ZPD3/2017/L/M 11.00-12.30
4 41/ZPD3/2017/L/K 12.30-14.00 41/ZPD3/2017/L/K 12.30-14.00
5 27/ZPD3/2017/L/M 14.00-15.30 27/ZPD3/2017/L/M 14.00-15.30
6 36/ZPD3/2017/L/K 15.30-17.00 36/ZPD3/2017/L/K 15.30-17.00


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.