Harmonogram indywidualnych konsultacji ws. pisania biznesplanu

 Wszystkie konsultacje odbędą się w restauracji "Perła Warmii" (ul. Dąbrowskiego 22 c, Lidzbark Warmiński)

Agnieszka Wolf
02.01.18                                                                              04.01.18
L.p. Numer wniosku Godziny spotkania L.p. Numer wniosku Godziny spotkania
1 68/ZPD3/2017/L/K
 
8.00-9.30 1 68/ZPD3/2017/L/K
 
8.00-9.30
2 82/ZPD3/2017/L/M
 
9.30-11.00 2 82/ZPD3/2017/L/M
 
9.30-11.00
3 73/ZPD3/2017/L/M
 
11.00-12.30 3 73/ZPD3/2017/L/M
 
11.00-12.30
4 74/ZPD3/2017/L/K
 
12.30-14.00 4 74/ZPD3/2017/L/K
 
12.30-14.00
5 28/ZPD3/2017/B/M
 
14.00-15.30 5 28/ZPD3/2017/B/M
 
14.00-15.30
6 77/ZPD3/2017/L/K
 
15.30-17.00 6 77/ZPD3/2017/L/K
 
15.30-17.00
7 29/ZPD3/2017/B/M
 
17.00-18.30  
 
 
Małgorzata Ofierska
03.01.18                                                                                                                           04.01.18
L.p. Numer wniosku Godziny spotkania L.p. Numer wniosku Godziny spotkania
1 62/ZPD3/2017/L/M
 
8.00-9.30 1 62/ZPD3/2017/L/M
 
8.00-9.30
2 86/ZPD3/2017/L/M
 
9.30-11.00 2 86/ZPD3/2017/L/M
 
9.30-11.00
3 83/ZPD3/2017/L/M
 
11.00-12.30 3 83/ZPD3/2017/L/M
 
11.00-12.30
4 81/ZPD3/2017/L/M
 
12.30-14.00 4 81/ZPD3/2017/L/M
 
12.30-14.00
5 63/ZPD3/2017/L/M
 
14.00-15.30 5 63/ZPD3/2017/L/M
 
14.00-15.30
6 76/ZPD3/2017/L/K
 
15.30-17.00 6 76/ZPD3/2017/L/K
 
15.30-17.00
7 75/ZPD3/2017/L/K
 
17.00-18.30 7 75/ZPD3/2017/L/K
 
17.00-18.30
 
 
Mirosław Paszotta
03.01.18                                                                                                        05.01.18
L.p. Numer wniosku Godziny spotkania L.p. Numer wniosku Godziny spotkania
1 31/ZPD3/2017/B/M
 
8.00-9.30 1 31/ZPD3/2017/B/M
 
8.00-9.30
2 30/ZPD3/2017/B/K
 
9.30-11.00 2 30/ZPD3/2017/B/K
 
9.30-11.00
3 84/ZPD3/2017/L/K
 
11.00-12.30 3 84/ZPD3/2017/L/K
 
11.00-12.30
4 69/ZPD3/2017/L/M
 
12.30-14.00 4 69/ZPD3/2017/L/M
 
12.30-14.00
5 85/ZPD3/2017/L/M
 
14.00-15.30 5 85/ZPD3/2017/L/M
 
14.00-15.30
6 79/ZPD3/2017/L/M
 
15.30-17.00 6 29/ZPD3/2017/B/M
 
15.30-17.00
      7 79/ZPD3/2017/L/M
 
17.00-18.30
 
 
 
Monika Szóstek
03.01.18                                                                                                   05.01.18
L.p. Numer wniosku Godziny spotkania L.p. Numer wniosku Godziny spotkania
1 61/ZPD3/2017/L/K 8.00-9.30 1 61/ZPD3/2017/L/K 8.00-9.30
2 70/ZPD3/2017/L/M
 
9.30-11.00 2 70/ZPD3/2017/L/M
 
9.30-11.00
3 71/ZPD3/2017/L/M
 
11.00-12.30 3 71/ZPD3/2017/L/M
 
11.00-12.30
4 80/ZPD3/2017/L/K
 
12.30-14.00 4 80/ZPD3/2017/L/K
 
12.30-14.00
 
Karolina Pieńko 2.01.18
L.p. Numer wniosku Godziny spotkania
1 67/ZPD3/2017/L/M 8.00-9.30
2 66/ZPD3/2017/L/M
 
9.30-11.00
3 72/ZPD3/2017/L/K
 
11.00-12.30
4 65/ZPD3/2017/L/M
 
12.30-14.00
 
 
Julita Piotrowska 5.01.18
L.p. Numer wniosku Godziny spotkania
1 67/ZPD3/2017/L/M 8.00-9.30
2 66/ZPD3/2017/L/M
 
9.30-11.00
3 72/ZPD3/2017/L/K
 
11.00-12.30
4 65/ZPD3/2017/L/M
 
12.30-14.00


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.