Google.org Impact Challenge for Women and Girls
Google.org Impact Challenge for Women and Girls przeznaczy 25 milionów dolarów na finansowanie organizacji tworzących projekty wspierające rozwój kobiet i dziewcząt. Wybrane inicjatywy charytatywne otrzymają do 2 milionów dolarów, a także możliwości mentoringu i dodatkowego wsparcia od Google.
Program chce wspierać organizacje pomagające kobietom i dziewczętom w przekształcaniu ich potencjału ekonomicznego w działanie: od programów zajmujących się barierami systemowymi prowadzącymi do równości ekonomicznej, po te, które rozwijają przedsiębiorczość, rozwijają niezależność finansową i nie tylko.

Kryteria wybory projektów:
Wpływ
Innowacyjność
Przygotowanie do realizacji projektu
Skalowalność

Sposób składania wniosków   
Proces składania wniosków jest dwuetapowy, a wnioski należy składać w języku angielskim. 
Na pierwszym etapie organizacje przedstawiają swoje propozycje projektów charytatywnych, których celem jest wspieranie rozwoju kobiet i dziewcząt. 
Wnioski można składać do godz. 23:59 GMT 9 kwietnia 2021 r. 
Google.org zaprosi organizacje o dużym potencjale do przesłania dodatkowych informacji o projekcie w drugim etapie.    
Panel ekspertów i partnerów grantodawcy przeanalizuje i przekaże rekomendacje, które pomogą Google.org wybrać organizacje, które otrzymają finansowanie.  
Każda wybrana organizacja otrzyma od 300 000 do 2 milionów USD w postaci finansowania i innego wsparcia od Google. 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec 2021 roku.

Szczegóły: https://impactchallenge.withgoogle.com/womenandgirls2021


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.