Szkolenie CDR - „Ogród terapeutyczny” - Innowacyjna działalność gospodarcza na bazie ogrodu terapeutycznego   Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na bezpłatne szkolenie e-learningowe pn. Ogród terapeutyczny - innowacyjna działalność gospodarcza na bazie ogrodu terapeutycznego.  Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich i realizowane będzie w formie e-learningu od 7 maja do 21 czerwca 2021 roku.

   Celem kursu jest przekazanie odbiorcom wiedzy praktycznej i informacji na temat prowadzenia ogrodu terapeutycznego. Wśród omawianych zagadnień wyróżnić można między innymi podstawy hortiterapii, zarządzanie ogrodem terapeutycznym, przystosowanie ogrodu do zwiedzania - „projektowanie bez barier” czy dobór roślin sensorycznych. Kurs zostanie wzbogacony o film przedstawiający modelowy ogród terapeutyczny.

   Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę e-CDR pod adresem https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/
Na podanej stronie należy w pierwszej kolejności się zarejestrować, a następnie zalogować i zapisać na powyższe szkolenie.

   Instrukcja zapisów znajduje się na stronie internetowej: https://kalendarz.cdr.gov.pl/index.php/s/SH9ZtRLbLBraECG
Rekrutacja na szkolenie trwać będzie od 29.04.2021 r. do 5.05.2021 r.

   O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń.

   Do udziału w szkoleniu wymagany jest indywidualny adres poczty elektronicznej. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają przed szkoleniem link z dostępem do szkolenia.

   Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestniczeniu w szkoleniu.

   Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

   W ramach projektu pn. „Innowacyjna działalność gospodarcza - instrukcje wdrożenia usług na bazie trzech ogrodów: pokazowego, edukacyjnego, terapeutycznego” zaplanowane są również kolejne szkolenia e-learningowe na które serdecznie zapraszamy w terminach:

  • 14.05 - 28.06.2021 r. Ogród pokazowy - Innowacyjna działalność gospodarcza na bazie ogrodu pokazowego - szkolenie dla mieszkańców obszarów wiejskich
  • 28.05 - 02.07.2021 r. Ogród edukacyjny - Innowacyjna działalność gospodarcza na bazie ogrodu edukacyjnego - szkolenie dla mieszkańców obszarów wiejskich

   Więcej informacji na stronie CDRPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.