​„Świetlica otwiera horyzonty’’


Celem projektu była pomoc uczestnikom w samorealizacji co zostało osiągnięte w 100%. Podstawową potrzebą wskazującą na celowość zadania publicznego „ Świetlica otwiera horyzonty” było zachęcenie mieszkańców do wyjścia z domów, oderwanie się od codziennych zajęć...


,,KAMIŃSK-SERCE NATANGII’'


Głównym celem projektu było ożywienie miejscowości oraz integracja mieszkańców przy pracy na rzecz naszej małej ojczyzny. W ramach prac projektowych dużo się działo, zostały zorganizowane zajęcia na świeżym powietrzu. Celem projektu było...


"Kulinarne ABC z AKSAMITKĄ w Piastach Wielkich"


Dzięki realizacji projektu zostały zrealizowane następujące cele i założenia: - integracja pokoleń -prowadzone były zajęcia świetlicowe dla najmłodszych i starszych mieszkańców wsi - podniesienie świadomości dotyczącej zdrowego żywienia, zdrowego stylu życia (nauka planowania „kuchennego budżetu rodziny”, planowania zdrowego jadłospisu dla dzieci i dorosłych, nauka i usamodzielnienie najmłodszych) - organizacja czasu...


​„Między brzegami – poznawanie przez doświadczanie i działanie przez integrowania”- edukacja proekologiczna, aktywizacja fizyczna oraz integracja środowiska lokalnego mieszkańców Gminy Pozezdrze


Głównym założeniem gminnego, lokalnego projektu: Między brzegami (Rusz się, Gmino!) - poznawanie przez doświadczanie i działanie przez integrowanie była edukacja proekologiczna, aktywizacja fizyczna oraz integracja środowiska lokalnego mieszkańców Gminy Pozezdrze...


„Wspólnie możemy więcej”


Głównym celem projektu było przede wszystkim zwiększenie integracji społecznej i edukacja międzypokoleniowa. Dodatkowo ważna była też współpraca między społecznościami głównie...


,,Kreatywne Wawrochy’'


ajważniejszym celem projektu było nabywanie nowych umiejętności, danie możliwości poszerzenia wiedzy, umiejętności w różnych dziedzinach sztuki. Poprawienie jakości życia, uświadomienie i pokazanie jak można aktywnie i twórczo spędzić wolny czas. Projekt pobudził mieszkańców do czynnego działania...


"Działamy"


Celem w projekcie była przede wszystkim integracja dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych z gminy Świątki oraz budowanie relacji i współpracy na przyszłość. Podniesienie samooceny, szerzenie tolerancji i szacunku wobec innych, stymulowanie i rozwijanie wrażliwości wzrokowej, dotykowej i słuchowej...


„Tanecznym krokiem po zdrowie”


Projekt miał ma celu przedstawić mieszkankom wsi Garzewko i Różynka oferty działań prozdrowotnych, poprawiających kondycję oraz zmianę nawyków żywieniowych. Ponadto pozwolił on na zintegrowanie przedstawicielek różnych grup wiekowych...


„Kolorowe lato w Garzewku”


Celem projektu było zintegrowanie mieszkańców wsi, propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu dla osób z różnych grup wiekowych, nabycie nowych kompetencji i umiejętności jak również pracy w grupie. Na zajęciach plastycznych dzieci i dorośli rozwijali swoje talenty plastyczne poprzez tworzenie kart okolicznościowych wykonywanych różnymi technikami, tj: haft matematyczny, haft krzyżykowy, quiling...


„Ruch to młodość”


Projekt kierowany był do kobiet, w różnym wieku, odczuwających potrzebę ruchu oraz przywrócenia sprawności ciała sugerując się powiedzeniem: jesteś tak młoda jak młody jest twój kręgosłup...


„Pamiętam skąd jestem”


Projekt pt. Pamiętam skąd jestem zrealizowany został przez grupę nieformalną Ludzie z Pasją. Zadanie rozpoczęliśmy w połowie czerwca naborem w Stodole Kultury. Realizowaliśmy działania warsztatowe przez cały w Stodole Kultury oraz na terenie Dobrego Miasta. We wspólnym działaniu na nieinwazyjnych materiałach wzięło udział ponad 50 osób. Wszyscy i duzi i mali próbowali swoich sił na streczu i papierze...


„Rodzinka w akcji”


W ramach projektu „Rodzinka w akcji" został przeprowadzony cykl zajęć kierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych zamieszkujących ulicę Jasielską w Iławie. Zajęcia te obejmowały...


Historie z Lekart


Głównym celem projektu „Historie z Lekart” była aktywizacja mieszkańców, a szczególnie seniorów i zachęcenie ich do dzielenia się wspomnieniami o tym, jak żyło się kilkadziesiąt lat temu w Lekartach, aby można było je spisać i wydać w postaci książkowej...


​,,Co dwie głowy to nie jedna’’


Cel projektu: zwiększenie wiedzy w zakresie społeczeństwa obywatelskiego, nabycie nowych umiejętności, zwiększenie wiedzy na temat możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Prowadzone działania:- zakup sprzętu biurowego, - organizacja 10 godz. -warsztatów dla 10 osobowej grupy uczestników...


„Pamiętajmy o ogrodach”


Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu warsztatów tematycznych, atrakcyjnych dla odbiorców, spełniających ich oczekiwania i potrzeby. W wyniku działań powstało dobro wspólne - nowe tereny zielone w centrum miejscowości - ogród ozdobny...


,,LIDZBARK WARMIŃSKI OCZAMI DZIECI”


Głównym celem projektu było poznanie swojego miasta oraz budowanie wspólnych relacji między przyjaciółmi i rodziną. Dzieci poznały najcenniejsze zabytki i miejsca Lidzbarka Warmińskiego, poszerzyły wiedzę na temat historii lokalnej, nabyły umiejętności nazywania, opisywania...


"Tańcz, baw się i śmiej"


Celem głównym projektu było stworzenie możliwości uczestniczenia w zajęciach tanecznych dla dzieci pochodzących z mniej zamożnych rodzin, bądź z rodzin nie mobilnych z terenu Gminy Świątki w grupie wiekowej 6-10 lat, których to forma miała za zadanie nie tylko wyuczenie układu tanecznego ale poprawienie...logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.