POMAGAMY UKRAINIE – KOSTOPOL


Szanowni Państwo, Darczyńcy, Mieszkańcy Warmii i Mazur!!
Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” koordynuje bieżące wsparcie Gminy Kostopol w Ukrainie.
Za nami pierwszy transfer najpotrzebniejszej pomocy. Potrzeby są coraz większe i coraz pilniejsze.
Już dziś dziękujemy wspaniałym darczyńcom za ogromne wsparcie i pomoc!!!
Dzwonicie do nas z Warmii, Polski i zagranicy. Dla zapewnienia pełnej przejrzystości działań URUCHAMIAMY FORMALNĄ ZBIÓRKĘ PUBLICZNĄ!!!
Środki finansowe można przekazywać na WYDZIELONE konta bankowe:
W PLN 76 8857 1041 2004 0400 0459 0008
W EURO PL49 8857 1041 2004 0400 0459 0009 (SWIFT POLUPLPR)
Obecnie Wasze fundusze służą zakupowi profesjonalnego sprzętu dla służb ochrony terytorialnej i opieki medycznej. W Kostopolu zabrakło wszelkich leków, środków dezynfekujących, opatrunkowych. Do zakupienia między innymi jeszcze jeden agregat prądotwórczy dużej mocy, krótkofalówki, latarki.
W imieniu mieszkańców Kostopola już dziś dziękujemy za pomoc!!!
Dodatkowo przypominamy, że na środowy transport zbieramy
- Odzież ocieplaną w barwach MORO. Przyjmiemy każdą w dobrym stanie;
- Sprawne lornetki;
- Sprawne latarki - najlepiej czołowe.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.