Rozeznanie rynku - organizacja wyżywienia


Zapytanie ofertowe w celu ROZEZNANIA RYNKU dla usługi o łącznej wartości powyżej 20 tys. zł netto i nie przekraczającej 50 tys. zł netto zaplanowanej w ramach projektu nr RPWM.10.02.00-28-0146/17...
więcej...


ZESTAWIENIE STAŻY W RAMACH PROJEKTU "KIERUNEK - PRACA II"


Część Uczestników Projektu zostanie skierowana na staże zawodowe – przy uwzględnieniu ich predyspozycji i cech indywidualnych, zapotrzebowania rynkowego, wymogów firm. Z uwagi na duży nacisk ze strony pracodawców na kwalifikacje praktyczne...
więcej...1 2 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.