Uroczyste zakończenie projektu


W dniu 29 maja 2021 roku odbyło się uroczyste zakończenie projektu pn. „Przystanek Warmia kulturalNIEcovidovi” realizowanego w ramach Lokalnych Partnerstw PAWF w Centrum Aktywności w budynku dawnej szkoły im. Marii Zientary Malewskiej w Brąswałdzie...
więcej...


Ogłoszenie


W ramach projektu „Przystanek Warmia KulturalNIEcovidowi” LGD w partnerstwie z Fundacją Prymus organizuje konkurs „Lokalne rękodzieło”. Wydarzenie ma na celu popularyzację materiałów naturalnych, „z odzysku” a także bogactwa kulturowego regionu, wśród lokalnej społeczności...
więcej...


Przystanek Warmia - zajęcia rękodzielnicze


W wiejskich świetlicach z terenu gmin Dywity i Dobre Miasto zostały przeprowadzone zajęcia rękodzielnicze. Spotkania odbywały się w małych grupach osób z zachowaniem reżimu sanitarno- epidemiologicznego...
więcej...


Ogłoszenie


Serdecznie zapraszamy Stowarzyszenia, GOK, MOK i opiekunów świetlic o zgłaszanie się do LGD „Warmiński Zakątek” w celu rezerwacji ozonatora. Pracownik LGD po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przyjedzie z urządzeniem i wykona ozonowanie. Zachęcamy również do rezerwacji myjki parowej (karcher).
więcej...


Przystanek Warmia kulturalNIEcovidovi


Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” (Lider Projektu) razem z Gminną Biblioteką Publiczną w Dywitach, Szkołą Podstawową im. Marii Zientary-Malewskiej w Dywitach oraz wieloma partnerami projektu realizują projekt „Przystanek Warmia kulturaLNIEcovidovi” w ramach Umowy Dotacji (nr 1/LPP-K/2020 z dnia 7 lipca 2020 r.) ze Stowarzyszeniem AKADEMIA ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Lokalne Partnerstwa PAFW 2020-2021”.
więcej...


1

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.