Automatyzacja i robotyzacja w MŚP - dotacja na zakup maszyn, robotów i linii produkcyjnych


2 sierpnia ruszył nabór wniosków w konkursie 1.2 Automatyzacja i Robotyzacja MŚP, skierowanym do firm działających w Polsce Wschodniej. Wsparcie o wartości do 70% ma na celu przyspieszenie przemiany biznesowej w kierunku Przemysłu 4.0. W ramach dotacji sfinansować można m.in...
więcej...


Za nami druga już wizyta w Katalonii!


W ramach projektu współpracy pn. „Inkubowanie przedsiębiorczości wiejskiej” w dniach 12-15 odbyła się wizyta studyjna. Wraz z przedstawicielami samorządów województwa warmińsko-mazurskiego czterech Lokalnych Grup Działania - LGD Warmiński Zakątek, LGD Brama Mazurskiej Krainy, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia" i LGD Kanał Elbląski...
więcej...


RZYPOMINAMY O USŁUGACH DLA PREZDSIĘBIORCÓW - POMOC DORADCZA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW!!!


Przedsiębiorco, Obawiasz się rosnących kosztów, utraty opłacalności działalności gospodarczej? SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG DORADCZYCH!...
więcej...


OFERTA INKUBATORA PREZDSIĘBIORCZOŚCI WIEJSKIEJ WARMIA CAFFE


USŁUGI MARKETINGOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. Serdecznie zapraszamy PRZEDSIĘBIORCÓW I PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ prowadzących DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ LUB STATUTOWĄ ODPŁATNĄ na terenie LGD „Warmiński Zakątek” (w rozumieniu siedziby i/lub oddziału)
więcej...


1 2 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.