Konkurs PFRON „Możemy więcej"


Organizacje pozarządowe mogą składać wnioski dotyczące: kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”; kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”...

więcej

Projekt edukacyjno-społeczny „TO(działa)MY!”


Projekt edukacyjno-społeczny „TO(działa)MY!” skierowany jest do wszystkich nauczycieli pracujących z uczniami, począwszy od 4. klasy szkoły podstawowej. Jego celem jest zainspirowanie dzieci i młodzieży do działania wykraczającego poza ramy tradycyjnej edukacji. Jest szansą dla uczniów na rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Tworzy dla młodych ludzi przestrzeń do działania w obszarach, które są dla nich ważne i interesujące...

więcej

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza


Międzynarodowy Dzień Wolontariusza Wolontariusz – osoba, która ma potrzebę pomagania innym, empatyczna, społecznie zaangażowania. Wszystkim wolontariuszom, za ich bezinteresowną pracę, uśmiech i oddanie Potrzebującym, w dniu WASZEGO ŚWIĘTA serdecznie dziękujemy!!!

więcej

Granty Fundacji Wolności Gospodarczej


Fundacja inwestuje w najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz wolności gospodarczej, państwa prawa, edukacji ekonomicznej i obywatelskiej oraz akcesji Polski do strefy euro i wzmacnia ich siłę oddziaływania. Poszukuje projektów, które zmieniają rzeczywistość w kierunku liberalnym...

więcej

POP Fund - 1 edycja konkursu grantowego


Konkurs Grantowy jest ogłaszany przez Fundację PCPM jako operatora Funduszu Polskich Organizacji Pozarządowych (POP Fund) w celu wyłonienia najlepszych wniosków na realizację działań zgodnych z jednym lub kilkoma obszarami priorytetowymi, ustalonymi przez Komitet Sterujący...

więcej

Nabór w Programie Dotacyjnym „Niepodległa” 2024


Skierowany do szerokiego grona odbiorców Program Dotacyjny „Niepodległa” wspiera działania o charakterze kulturowym, artystycznym, edukacyjnym, upamiętniające wydarzenia i ludzi ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej tworzącej historię narodową...

więcej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.