Zakończenie Naboru w Projekcie "Kierunek - Praca"


Informujemy że z końcem lipca 2017 r. nabór Uczestników do Projektu "Kierunek-Praca" zostanie zamknięty.
więcej...


Rozpoczęcie realizacji Pośrednictwa Pracy


Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy realizację kolejnego wsparcia Uczestników Projektu w postaci indywidualnego i kompleksowego pośrednictwa pracy. Wsparcie przeznaczone jest dla wszystkich Uczestników/czek Projektu...
więcej...


HARMONOGRAMY WARSZTATÓW AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY


Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - zajęcia prowadzone z wykwalifikowanym trenerem z doświadczeniem w obszarze rynku pracy. Mają na celu nabycie umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy poprzez identyfikację mocnych i słabych stron, znajomość zasad komunikacji...
więcej...


ZESTAWIENIE STAŻY W RAMACH PROJEKTU "KIERUNEK - PRACA"


Część Uczestników Projektu zostanie skierowana na staże zawodowe – przy uwzględnieniu zapotrzebowania rynkowego, wymogów firm, predyspozycji i cech indywidualnych kandydatów na staż...
więcej...


1 2 3 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.