Konkurs MRPiPS: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Oferty konkursowe należy przesyłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do 26 lutego 2016 r.

Więcej informacji

Konkurs MON: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w tym m.in. programy i działania służące organizacji przedsięwzięć w obszarze kultury fizycznej i sportu w Siłach Zbrojnych RP).

Termin składania ofert: 22 lutego 2016.

Więcej informacji

 

Konkurs MON: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w tym m.in. programy i działania służące organizacji przedsięwzięć w obszarze kultury fizycznej i sportu w Siłach Zbrojnych RP).

Termin składania ofert: 22 lutego 2016.

Więcej informacji

 

Konkursy MON: Realizacja zadań publicznych

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Najbliższy termin składania ofert mija 22 lutego 2016 r.

Więcej informacji

Konkurs w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych”

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w zakresie m.in. ochrony i udostępniania zbiorów archiwalnych.

Termin składania wniosków upływa 29 lutego 2016.

Więcej informacji

Konkurs MSiT: Kibice razem

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2016-2018 zadania publicznego: „Program Ministra Sportu i Turystyki KIBICE RAZEM dotyczący poprawy organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców na lata 2016 – 2018”.

Oferty należy składać do 2 lutego 2016 r.

Więcej informacji

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.