​Warsztaty makramowe dla dorosłych


Na warsztatach z przygotowania makramowych sówek spotykaliśmy kilka razy w różnych miejscowościach, między innymi w Bukwałdzie, Tuławkach, Brąswałdzie. Na zajęcia zostały zaproszone Ukrainki, które mieszkają w Olsztynie, które przywieźliśmy i odwieźliśmy po zajęciach...
więcej...


Kolejne warsztaty za nami


Tym razem dzieci mogły wykazać się umiejętnościami tworzenia koszyczków z papierowej wikliny. Jest to bardzo pracochłonne zadanie bo najpierw trzeba nakręcić „słomek” z gazety, potem zapleść koszyczek a na końcu pomalować farbami i po wyschnięciu polakierować.
więcej...


​Zajęcia rękodzielnicze dla dzieci – makramowe piórka


Za nami pierwsze zajęcia rękodzielnicze. Dzieci z Barcikowa poznały technikę plecenia makramy. Wykonały własnoręcznie piórka. Zabawy było co niemiara bo najpierw trzeba był naciąć sznurka, potem zapleść a na końcu rozczesać i wyciąć piórko. Zajęcia odbyły się na świeżym powietrzu co dodatkowo podniosło atrakcyjność spotkania....
więcej...


Rezerwacja maszyny do szycia


​ Serdecznie zapraszamy Stowarzyszenia, GOK, MOK i opiekunów świetlic o zgłaszanie się do LGD „Warmiński Zakątek” w celu rezerwacji maszyny do szycia. Pracownik LGD po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przekaże maszynę do szycia.
więcej...


Informacja o Projekcie


Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” (Lider Projektu) razem z Gminną Biblioteką Publiczną w Dywitach oraz Szkołą Podstawową im. Marii Zientary-Malewskiej w Dywitach realizują projekt „Mobilne Centrum Animacji” na mocy podpisanej Umowy Dotacji (nr 03/FR-I-VI/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 roku) ze Stowarzyszeniem AKADEMIA ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Lokalne Partnerstwa PAFW”.
więcej...


1

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.