Szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej


Poniżej szczegółowy harmonogram. Przypominamy, że szkolenia są obowiązkowe. Uczestnik ma prawo do opuszczenia 20% zajęć. W ramach szkolenia...
więcej...


LISTA UCZESTNIKÓW – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY


Informujemy, że zakończył się II etap rekrutacji dla osób, które złożyły formularze kwalifikacyjne w naborze uzupełniającym w terminie 03/06/2019-11/06/2019. Poniżej znajdują się listy osób zakwalifikowanych...
więcej...


LISTA RANKINGOWA Z NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH PROJEKTU - NABÓR 13.06.2019 r.


Informujemy, że złożone i ocenione biznes plany, które uzyskały powyżej 60 punktów z oceny kryteriów merytorycznych znajdują się na pozycjach od 1 do 23 na liście rankingowej, zostały rekomendowane do dofinansowania. Do wszystkich tych...
więcej...


Informacja o badaniach predyspozycji dla naboru uzupełniającego


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w terminie 28/06-05/07/2019 r. odbędą się badania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach II etapu rekrutacji dla osób, które złożyły formularze kwalifikacyjne w ramach naboru uzupełniającego prowadzonego w dniach 3-11 czerwca 2019 r...
więcej...


Termin Oceny Wniosków dla 2 grupy uczestników


Informujemy, że listy rankingowe dotyczące oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji oraz wsparcia pomostowego, złożonych w dniu 13.06.2019, zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu w dniu 02.07.2019.
więcej...


UWAGA: 11.06.2019-ZAMKNIĘCIE NABORU


INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z WYCZERPANIEM LIMITU WOLNYCH MIEJSC, W DNIU 11.06.2019 R. ZAMYKAMY NABÓR FORMULARZY KWALIFIKACYJNYCH !!!
więcej...


1 2 3 4 5 6 7 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.