Uwaga!


Informujemy, że w okresie od 23.07.2020 do 07.08.2020 z uwagi na okres urlopowy nie będą udzielane informacje merytoryczne związane z projektem „Własny Biznes - Sposób na Życie V”. Podstawową obsługą klienta stacjonarną/telefoniczną zajmować się będzie Pani Justyna Zdolska - adres e-mail: j.zdolska@warminskizakatek.com.pl tel. (89)616-00-58.
więcej...


Indywidualne szkolenia prawne – tarcza antykryzysowa


Informujemy, że Uczestnikom Projektu „Własny Biznes - Sposób na Życie V” przysługuje darmowa pomoc prawnika, który udzieli wszelkich informacji związanych z TARCZĄ ANTYKRYZYSOWĄ.
więcej...


Rozliczenie po 12 miesiącach


Przypominamy, że zbliża się czas rozliczenia z umowy po upływie 12 miesięcy. Przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia do Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” aktualnych dokumentów potwierdzających funkcjonowanie firmy.
więcej...


Lista wydatków kwalifikowalnych w ramach środków wsparcia pomostowego.


W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wydatkowania środków w ramach wsparcia pomostowego poniżej przedstawiam listę wydatków kwalifikowalnych.
więcej...


Zwolnienie ze składek ZUS a wsparcie pomostowe


Szanowni Państwo, przedsiębiorcy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, po spełnieniu odpowiednich warunków będą mogli skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS przez okres 3 miesięcy (za marzec, kwiecień, maj). Informujemy, że w...
więcej...


Specjalne procedury - koronawirus


Szanowni Państwo, w związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-Cov-2 informujemy że...
więcej...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.