Uwaga!


Szanowni Państwo, w związku z realizowanymi przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek" stażami zawodowymi w ramach projektu: Kierunek - Praca IV oraz trudną i pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w Polsce informuję, że JAKO ORGANIZATOR staży dokładamy wszelkich starań zapewniających...
więcej...


Uwaga!


Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo pracowników i wszystkich interesantów LGD "Warmiński Zakątek", z dniem 11 marca b. r. wprowadzamy szczególne procedury obsługi naszych gości...
więcej...


Informacja o ważnych limitach socjalnych w 2020 r.


(szczegóły wewnątrz)
więcej...


1 2 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.