Spotkanie on-line ws. diagnozy obszaru LGD: kolejny krok w budowaniu nowego LSR za nami!


Wczoraj (tj. 01.08.2022 r.) miało miejsce spotkanie on-line omawiające wyniki ankiet diagnozujących sytuację społeczno-ekonomiczną i potrzeby rozwojowe obszaru LGD. Prowadząca spotkanie, Prezes LGD "Warmiński Zakątek" Małgorzata Ofierska omówiła badania ankietowe oraz badania pogłębione CATI, podsumowała wstępną syntezę problemów oraz środków zaradczych zgłaszanych przez mieszkańców...

więcej

1 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.