Małgorzata Ofierska

Prezes LGD "Warmiński Zakątek"


Małgorzata Ofierska – mgr. Ekonomii SGH w Warszawie. Prezes LGD „Warmiński Zakątek”, prezes związku Lokalne Grupy Działania Warmii i Mazur. Związana z LGD od początku jego istnienia – 2006 r. Specjalista ds. realizacji programów unijnych. Ekspert w pisaniu projektów o dofinansowanie zewnętrzne. Obdarzona wszechstronna wiedzą z zakresu tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych, wiosek tematycznych. Doradca biznesowy, specjalista ds. finansowania firm, powstawania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Koordynatorka kilkudziesięciu projektów unijnych. Zaangażowana w problemy i sprawy Ukrainy – inicjatorka projektów realizowanych w tym kraju. Jest autorką dokumentów strategicznych gmin i LGD.
Agnieszka Wolf


Agnieszka Wolf – mgr. Prawa UMK w Toruniu. Koordynator ds. rozliczeń projektów, ekspert i specjalista w dziedzinie płatności, funkcjonowania w sferze finansów organizacji i firm. Pracownik LGD „Warmiński Zakątek” od 2011 r. Prowadząca szkolenia z zakresu finansowania organizacji pozarządowych.Doradca biznesowy, specjalista z zakresu aspektów finansowych funkcjonowania działalności, prawa pracy, obowiązków rozliczeniowych i sprawozdawczych organizacji i firm. Jej ulubione zadania – te z kategorii „niemożliwych”.
a.wolf@warminskizakatek.com.pl
Wiesława Polak


Wiesława Polak – specjalista ds. rozliczeń, z LGD „Warmiński Zakątek” współpracuje od 2012r. Wieloletnie doświadczenie w księgowości i rozliczania firm. Człowiek od zadań specjalnych – żadna złotówka jej oczom nie umknie. Kontroler finansowy LGD.
w.polak@warminskizakatek.com.pl
Kamil Salmanowicz


W LGD „Warmiński Zakątek” od 2017 roku. Zajmuje się realizacją projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zwłaszcza w zakresie projektów grantowych, współpracy międzynarodowej oraz indywidualnego doradztwa. Odpowiedzialny również za informacje zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz koordynowanie 1%.
k.salmanowicz@warminskizakatek.com.pl
Michał Ofierski


Aktywny student Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na UMK w Toruniu kierunek Finanse i Rachunkowość spec. rachunkowość. W LGD „Warmiński Zakątek” od lutego 2021.
m.ofierski@warminskizakatek.com.pl
Izabela Sztremer


Izabela Sztremer – mgr pedagogiki społecznej i wczesnoszkolnej, związana z LGD „Warmiński Zakątek” od 2018 r. Współkoordynator projektu EKO MALUCH. Doradca w dziedzinie mikrograntów dedykowanych organizacjom pozarządowym. Koordynator projektu „Warmia – Mazury – Lokalnie” w ramach funduszu FIO. Odpowiedzialna za koordynowanie funduszy LGD w ramach programu Działaj Lokalnie.
i.sztremer@warminskizakatek.com.pl
Mariola Klepaczko


Mariola Klepaczko - mgr. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku: Zarządzanie i Marketing. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży finansowej jako menager placówek bankowych. Z LGD „ Warmiński Zakątek” związana od sierpnia 2022 roku. Obecnie koordynator projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2022, Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne.
m.klepaczko@warminskizakatek.com.pl

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.