WARMIŃSKI ZAKĄTEK

Prężnie działająca
Lokalna Grupa Działania
warmiński zakatek

logo

Aktualności LGD WZ

DO 30.10.2020 BĘDZIE TRWAŁ NABÓR DO PROJEKTU "GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2"

(Opis organizatora) Misją projektu Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2 jest dotarcie do Waszych pomysłów na innowacje społeczne na rzecz osób starszych. Następnie w ramach kilkumiesięcznej współpracy będziemy Was wspierać w stworzeniu gotowego rozwiązania, które będzie możliwe do wdrożenia przez zainteresowane organizacje, instytucje, samorządy, firmy, społeczników w całej Polsce. Przy Waszym zaangażowaniu dołożymy wszelkich starań, by jak najszerzej udostępniać i upowszechniać Waszą innowację.


Zobacz wszystkie...

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.
 <