WARMIŃSKI ZAKĄTEK

Prężnie działająca
Lokalna Grupa Działania
warmiński zakatek

Nowa Edycja

Ogłoszenie
VII edycji konkursu

logo

Aktualności LGD WZ

KONKURSY FUNDACJI BKG IM. J. K. STECZKOWKSIEGO

Szanowni Państwo, Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego prowadzi obecnie trzy nabory na wnioski na projekty skonstruowane wokół idei dobra wspólnego dla m. in. organizacji pozarządowych. Do uzyskania w każdym z nich jest do 15 000 zł brutto, dla 30 podmiotów w każdym z nich...


Zobacz wszystkie...

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.
 <