WARMIŃSKI ZAKĄTEK

Prężnie działająca
Lokalna Grupa Działania
warmiński zakatek

logo

Aktualności LGD WZ

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU MAŁA AKTYWNOŚĆ - DUŻYM EFEKTEM!!!

Informujemy, że konkurs pn. MAŁA AKTYWNOŚĆ - DUŻYM EFEKTEM!!! ogłoszony podczas FORUM AKTYWNOŚCI WIEJSKIEJ, został rozstrzygnięty!!!Przypomnijmy: wszyscy Uczestnicy Forum zostali zaproszeni do opisania SWOICH propozycji aktywności lokalnych, które są ważne dla ich środowiska. Formularze zgłoszeniowe składaliście Państwo do SKRZYNI MARZEŃ...


Zobacz wszystkie...

Fundusze

Zobacz wszystkie...


logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.