WARMIŃSKI ZAKĄTEK

Prężnie działająca
Lokalna Grupa Działania
warmiński zakatek

logo

Aktualności LGD WZ

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE „TANIE PIENIĄDZE DLA FIRM DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DŁUŻEJ NIŻ 3 LATA”

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” wraz z LGD „Warmiński Zakątek” organizuje 4 lipca 2022 r. o godzinie 10.00 w kawiarni „Warmia Caffe” w Dobrym Mieście (ul. Grunwaldzka 6 11-040 Dobre Miasto) spotkanie informacyjne nt. „Tanie pieniądze dla firm działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dłużej niż 3 lata”. Spotkanie skierowane mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Warmii i mazur poszukujących dofinansowania zwrotnego


Zobacz wszystkie...


logo

POMAGAMY UKRAINIE

TRANSPORT ŻYWNOŚCI

Właśnie skończyliśmy wypakowywać transport żywności który w najbliższych dniach zostanie przekazany Ukrainie!


Przejdź
Postęp Prac nad Nową Strategią

WARSZTAT REFLEKSYJNY 20 STYCZNIA 2022 R.

Stopień realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD "Warmiński Zakątek" poddawany jest każdego roku monitoringowi wdrażania i badaniu ewaluacyjnemu (zgodnie z wytycznymi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.)...

Zobacz wszystkie...

Eko Maluch

Zobacz wszystkie...


logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.