INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO ROZEZNANIA CENY RYNKOWEJ ZAMÓWIENIA DLA USŁUG KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO UCZESTNIKÓW PROJEKTU KIERUNEK ZMIANA


Informujemy, że w związku z koniecznością oszacowania wartości zamówienia wszczynamy procedurę rozeznania rynku poprzez...
więcej...


ZMIANA ZASAD ROZLICZANIA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU!!!


SZANOWNI PAŃSTWO, UCZESTNICY PROJEKTU KIERUNEK ZMIANA!!! Informujemy, że w dniu dzisiejszym OTRZYMALIŚMY Z INSTYTUCJI FINANSOUJĄCEJ NASZ PROJEKT – REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ ZOBOWIĄZANIE DO ZMIANY ZASAD ROZLICZANIA ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU!!!...
więcej...


Przypomnienie o możliwości z korzystania z Punktu Indywidualnego Wsparcia


Szanowni Państwo, Uczestnicy Projektu, uprzejmie przypominamy, że do końca trwania projektu, tj. do dnia 30.08.2023r można skorzystać z PUNKTU INDYWIDUALNEGO WSPARCIA. Prawnik, Psycholog, Coach jest do Państwa dyspozycji, wystarczy zadzwonić i umówić się na spotkanie...
więcej...


​ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.06.2023r. W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA USŁUGI PSYCHOLGA


w ramach projektu pn. „KIERUNEK ZMIANA” Oś priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, poddziałanie 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym...
więcej...


1 2 3 4 5 6 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.