WzMOCnij swoje otoczenie


Trwa nabór do II edycji inicjatywy społecznej „WzMOCnij swoje otoczenie” - całorocznego programu grantowego. Ze wsparcia skorzystać mogą...

więcej

"UTW dla społeczności"


Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do współpracy uniwersytety trzeciego wieku z całej Polski zainteresowane działaniami społecznym. Zapisy trwają do 8 listopada...

więcej

Jesień w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach


Od października w GOK Dywity ruszyły stałe zajęcia edukacyjno-kulturalne. Nasz grafik jak zwykle oferuje zajęcia dla najmłodszych, dorosłych, a także dla seniorów. Można u nas skorzystać m.in. z zajęć plastycznych dla dzieci, malarskich dla dorosłych, bębniarskich dla różnych grup wiekowych oraz z zajęć tanecznych i ruchowych...

więcej

Do 30.10.2020 będzie trwał nabór do projektu "Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2"


(Opis organizatora) Misją projektu Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2 jest dotarcie do Waszych pomysłów na innowacje społeczne na rzecz osób starszych. Następnie w ramach kilkumiesięcznej współpracy będziemy Was wspierać w stworzeniu gotowego rozwiązania, które będzie możliwe do wdrożenia przez zainteresowane organizacje, instytucje, samorządy, firmy, społeczników w całej Polsce. Przy Waszym zaangażowaniu dołożymy wszelkich starań, by jak najszerzej udostępniać i upowszechniać Waszą innowację.

więcej

"Społecznik roku" tygodnika Newsweek, edycja 2020


Znasz osobę, która bezinteresownie pomaga innym w czasie epidemii? A może kogoś, kto od lat udziela się społecznie, wspierając najbardziej potrzebujących i aktywizując społeczności lokalne? Zgłoś ją do dwunastej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska”. Termin składania wniosków upływa 30 września 2020 r...

więcej

Uwaga! Zmiana rozporządzenia stanowiącego podstawę przeprowadzania konkursów w ramach LSR!


Szanowni Państwo, od dzisiaj obowiązuje ogłoszone 09.09.2020 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020...

więcej

Konkurs grantowy: „Z Fundacją PZU po lekcjach”


Fundacja PZU ogłosiła konkurs „Z Fundacją PZU po lekcjach”. W ramach Konkursu przyznawane są dotacje na realizację nowatorskich, długofalowych projektów, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.

więcej

Fundusz Solidarnościowy - opieka wytchnieniowa dla członków rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością


W ramach programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością – edycja 2020-2021” organizacje pozarządowe otrzymają wsparcie finansowe na usługi opieki wytchnieniowej zarówno w ramach pobytu dziennego jak i pobytu całodobowego. Program sfinansuje także specjalistyczne poradnictwo psychologiczne lub terapeutyczne, a także wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki...

więcej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.