Konkurs dotacyjny – Media dla demokracji


Konkurs jest finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Wnioski można składać od 14 lipca 2022 r. (od godziny 12.00 w południe) do 5 września 2022 r. (do godziny 12.00 w południe)...

więcej

„Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)” - projekt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jako Partnera KSOW


Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi...

więcej

Meet and Code 2022


Meet and Code ma na celu wprowadzenie dzieci i młodzieży lat w świat technologii oraz programowania. Wydarzenia Meet and Code organizowane przez organizacje pozarządowe pokazują młodym ludziom, jak dobrą zabawą może być programowanie oraz jak za pomocą kodowania realizować swoje pomysły...

więcej

Konkurs MON - XXVI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2022


Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. XXVI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2022.

więcej

"Wspieramy Ukrainę" DNB Bank Polska S.A.


DNB Bank Polska S.A. zaprasza do wzięcia udział w konkursie i składania wniosków dotyczących wsparcia ludności cywilnej w kontekście wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie...

więcej

Bezpieczna Żywność 2022


Konkurs Bezpieczna Żywność 2022 skierowany jest do organizacji pozarządowych pomagających żywnością, a w szczególności żywością uratowaną przed zmarnowaniem, czyli pochodzącą z nadwyżek żywności od producentów i ze sklepów. Konkurs ma na celu...

więcej

MEiN: „Program Wsparcia Edukacji”


Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) w zakresie realizacji działań wspierających system oświaty skierowanych do podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy - Prawo oświatowe...

więcej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.