Harmonogram Doradztwa w Projekcie „Własny Biznes – sposób na życie IV”


Harmonogram Doradztwa w Projekcie „Własny Biznes – sposób na życie IV”
więcej...Uwaga - termin ogłoszenia wyników oceny biznesplanów.


Uwaga - termin ogłoszenia wyników oceny biznesplanów dla ostatniej grupy uczestników projektu...
więcej...


Lista rankingowa wniosków o wsparcie finansowe z dnia 25.07.2017r


Lista rankingowa wniosków o wsparcie finansowe z dnia 25.07.2017r...
więcej...


1 2 3 4 5 6 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.