Happening Moja Warmia


Happening czyli wydarzenie podsumowujące realizację projektu pn” PRZYSTANEK WARMIA”, realizowanego w ramach Lokalnych Partnerstw PAFW , był symbolicznym momentem...
więcej...


AKTYWNIE - TWÓRCZO - KREATYWNIE


AKTYWNIE - TWÓRCZO - KREATYWNIE tylko w Brąswałdzie! Dawna szkoła w Brąswałdzie to budynek w którym tętni życie, aktywność i radość, zarówno z punktu widzenia turystów, jak i mieszkańców okolicy. Nic dziwnego, że właśnie tam utworzono “Przystanek Warmia”.
więcej...


HAPPENING MOJA WARMIA - informacje


Pozostało już tylko kilka dni do wielkiego wydarzenia jakim jest uroczyste otwarcie obiektu Marii Zientary – Malewskiej w Brąswałdzie, któremu została nadana nowa funkcjonalność i HAPPENINGU MOJA WARMIA realizowanego w ramach realizacji projektu „Przystanek Warmia” programu Lokalnych Partnerstw Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce...
więcej...Przystanek Warmia - Nowy Etap


Trwała współpraca organizacji pozarządowych i instytucji tj. Gminną Biblioteką Publiczną w Dywitach, Szkołą Podstawową im. Marii Zientary Malewskiej w Dywitach, Fundacją Prymus, Stowarzyszeniem Aktywna Warmia, Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi Bukwałd i Gminą Dywity...
więcej...


Przystanek Warmia - Pierwsze Działania


W Starej Szkole - Izbie Pamięci Marii Zientary- Malewskiej w Brąswałdzie tworzy się przestrzeń kreująca wyobraźnię i aktywność społeczną w ramach realizacji projektu "PRZYSTANEK WARMIA". Obiekt staje się miejscem aktywnych form edukacji...
więcej...


Zdumiewające i widoczne postępy realizacji projektu "PRZYSTANEK WARMIA"


Od miesiąca września trwały ciężkie prace wykończeniowe w obiekcie starej szkoły tj. wykończenie schodów, montaż balustrad, oblistwowania, dodatkowe ścianki działowe. Cel - nadanie funkcjonalności Starej Szkoły...
więcej...


Projekt „Przystanek Warmia”


Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” (Lider Projektu) razem z Gminną Biblioteką Publiczną w Dywitach oraz Szkołą Podstawową im. Marii Zientary-Malewskiej w Dywitach realizują projekt „Przystanek Warmia” na mocy podpisanej Umowy Dotacji (nr 7/LPP/2018 z dnia 17 września 2018 roku) ze Stowarzyszeniem AKADEMIA ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Lokalne Partnerstwa PAFW” (VI edycja 2018-2019).
więcej...


1

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.