Uwaga!


Informujemy że do 30 kwietnia 2020r. kontakt w sprawie pożyczek możliwy jest wyłącznie pod numerem telefonu 539 945 011 oraz pod adresem e-mail: j.zdolska@warminskizakatek.com.pl
więcej...Pożyczki "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"


Informujemy, że za pośrednictwem LGD "Warmiński Zakątek" można składać wnioski o pożyczki realizowane przez Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" (w skrócie SCREP) w Pasłęku.
więcej...logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.