Zamknięcie rekrutacji


Informujemy, że zamknęliśmy rekrutację na wszystkie kierunki szkoleń/ kursów we wszystkich branżach tj. gastronomiczna, budowlana, oraz transport drogowy...
więcej...


Informacja na temat wkładu własnego w projekcie ,,Kompetencje i kwalifikacje - droga do sukcesu"


Informujemy, że : 1. Rezygnacja Uczestnika z udziału w projekcie ,,Kompetencje i kwalifikacje – droga do sukcesu” po podpisaniu umowy kształcenia nie stanowi podstawy do zwrotu wkładu własnego...
więcej...Zmiana formularza rekrutacyjnego


w związku z nowelizacją dokumentów programowych i wprowadzeniem tzw. Omnibus regulation zmienił się formularz rekrutacyjny do udziału w projekcie ,, Kompetencje i kwalifikacje – droga do sukcesu”
więcej...


Informacja o rekrutacji do projektu


Informujemy, że LGD ,,WARMIŃSKI ZAKĄTEK” od 18.06.2018 r. prowadzi rekrutację do projektu „Kompetencje i kwalifikacje – droga do sukcesu”.
więcej...


1

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.