Uwaga!


Informujemy, że w okresie od 17.08.2020 do 28.08.2020 z uwagi na urlop Pani Justyna Zdolska będzie zastępowana przez Panią Magdalenę Mokańską - adres e-mail: m.mokanska@warminskizakatek.com.pl tel. (89) 616-00-58.
więcej...


Uwaga!


Szanowni Państwo, w związku z realizowanymi przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek" stażami zawodowymi w ramach projektów: "Młodzi na starcie dostają wsparcie", "EKO MALUCH" oraz trudną i pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w Polsce informuję, że JAKO ORGANIZATOR staży dokładamy wszelkich starań...
więcej...


Rozpoczęcie rekrutacji w Projekcie


Informujemy, że od dnia 27.01.2020r. rozpoczynamy rekrutację Uczestników do Projektu "Młodzi na starcie dostają wsparcie"...
więcej...


1

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.