Rozpoczęcie realizacji Pośrednictwa Pracy


Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy realizację kolejnego wsparcia Uczestników Projektu w postaci indywidualnego i kompleksowego pośrednictwa pracy...
więcej...


Zakończenie rekrutacji


Szanowni Państwo, informujemy, iż została zakończona rekrutacja uczestników w ramach projektu „Kierunek praca IV”.
więcej...


Uwaga!


Informujemy, że w okresie od 30.07.2020 do 03.08.2020, z uwagi na okres urlopowy, nie będą udzielane informacje merytoryczne związane z projektem „Kierunek praca IV”...
więcej...


Zawieszenie Rekrutacji w Projekcie


Uwaga! Rekrutacja w projekcie "Kierunek - praca IV" zostaje zawieszona.
więcej...


1 2 3 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.