Przystanek Warmia - Pierwsze Działania

    W Starej Szkole - Izbie Pamięci Marii Zientary- Malewskiej w Brąswałdzie tworzy się przestrzeń kreująca wyobraźnię i aktywność społeczną w ramach realizacji projektu "PRZYSTANEK WARMIA" Obiekt staje się miejscem aktywnych form edukacji - spotkań z ciekawymi ludźmi, tematycznych wydarzeń, miejscem dającym poczucie bezpieczeństwa i wzmacniającym ofertę aktywnej turystyki na Warmii. projektowych staje się. Wspólnie z Partnerami projektu stworzyliśmy CENTRUM AKTYWNOŚCI do którego każdy ma dostęp, bez ograniczeń wiekowych. W Starej Szkole - Izbie Pamięci Marii Zientary- Malewskiej w Brąswałdzie tworzy się przestrzeń kreująca wyobraźnię i aktywność społeczną w ramach realizacji projektu "PRZYSTANEK WARMIA". Obiekt staje się miejscem aktywnych form edukacji - spotkań z ciekawymi ludźmi, tematycznych wydarzeń, miejscem dającym poczucie bezpieczeństwa i wzmacniającym ofertę aktywnej turystyki na Warmii. projektowych staje się. Wspólnie z Partnerami projektu stworzyliśmy CENTRUM AKTYWNOŚCI do którego każdy ma dostęp, bez ograniczeń wiekowych. 
   Możliwość aktywnego spędzania czasu odbyła się poprzez organizację tematycznych wydarzeń tj. Andrzejki, Bal Mikołajkowy czy twórcze spotkania UTW.

     
POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.