HAPPENING MOJA WARMIA - informacje

   Pozostało już tylko kilka dni do wielkiego wydarzenia jakim jest uroczyste otwarcie obiektu Marii Zientary – Malewskiej w Brąswałdzie, któremu została nadana nowa funkcjonalność i HAPPENINGU MOJA WARMIA realizowanego w ramach realizacji projektu „Przystanek Warmia” programu Lokalnych Partnerstw Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

DATA WYDARZENIA: 21.09.2019 (sobota)
GODZINA: 10:00
MIEJSCE: Brąswałd – Izba Pamięci Marii Zientary – Malewskiej / Przystań
kajakowa
Wspólny, uwydatniający warmińskość korowód wyruszy o godzinie 10:00 spod Izby Pamięci Marii Zientary-Malewskiej na polanę przy rozlewisku Łyny.

RAMOWY PROGRAM:
do godz. 10:00 – przyjazd i rejestracja uczestników
10:00 – 10:30 – przemarsz uczestników HAPPENINGU MOJA WARMIA warmińskim
korowodem na polanę przy rozlewisku Łyny
(przystań kajakowa)
10:30 – 14:00 – UROCZYSTE OTWARCIE HAPPENINGU MOJA WARMIA I PODSUMOWANIE PROJEKTU PN. PRZYSTANEK WARMIA w tym:
• występy taneczno – wokalne dzieci ze szkół z Gminy Dywity
• wspólne ognisko i poczęstunek
• podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu interdyscyplinarnego pn. MOJA WARMIA
• przegląd tradycji warmińskich i pokaz tańca warmińskiego
• zabawy integracyjne z lokalnymi „Wiedźmuchami”
• odtwórstwo gwary warmińskiej

Prosimy o zabranie ze sobą dobrego humoru.

POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.