POMAGAM UKRAINIE-KOSTOPOL NASI DARCZYŃCY


Pomoc Ukrainie prowadzona za pośrednictwem naszego LGD miastu Kostopol i za jego pośrednictwem wielu ukraińskim miastom najbardziej dotkniętych działaniami wojennymi PRZEROSŁA nasze oczekiwania!!! Na zdjęciu realia naszego biura pomiędzy transportami.
Sukcesywnie będziemy przekazywać informację o Darczyńcach – wspaniałych LUDZIACH, którzy Pomagają!
Ogromne podziękowania kierujemy do:
Dobromiejskiej firmy Mebelmax i Państwu Jasińskim,
Dobromiejskiej firmy DFM sp. z o.o.,
Duńskiej firmy z miasta Esbjerg JAK Workwear A/S,
Dobromiejskiej firmy DANPOL sp. z o.o. oraz jej Pracownikom,
OSP w Dobrym Mieście,
OSP w Smolajnach,
Nadleśnictwom: Kudypy, Olsztyn, Wichrowo, Dobrocin,
Kołu Łowieckiemu "Kaczor", i Kudypy",
Luksemburskiej Gminy Lintgen,
Gabinet stomatologiczny Anna Nagajewska
oraz do WAS WSZYSTKICH!!!
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA OGROMNE WSPARCIE RZECZOWE I WSZELAKĄ POMOC!!!
Lista Darczyńców jest DUŻO, DUŻO dłuższa i o WSZYSTKICH będziemy informować w kolejnych wiadomościach.
Nie zatrzymujemy się!! Planujemy kolejne transporty, jesteśmy w stałym kontakcie z Władzami miasta Kostopol i na bieżąco reagujemy na ich prośby.
JESZCZE RAZ BARDZO BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSZELKĄ POMOC!!POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.