Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi potrzebuje trenerów na szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich
Szanowni Państwo

Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi - NIKiDW w Warszawie planuje szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich w zakresie:

 1. Planowanie  i realizacja projektów społecznych

 2. Projekt. I co dalej

 3. Księgowo-prawne podstawy  zarządzania wiejską organizacją pozarządową

W związku z powyższym zapraszamy do współpracy szkoleniowców, którzy mają doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu spotkań. Mamy nadzieję, że doświadczenie szkoleniowo-doradcze pracowników biur LGD zaowocuje ścisłą współpracą i partnerstwem  na polu podnoszenia kompetencji organizacji sektora pozarządowego.

 

Bliższe informacje nt współpracy można uzyskać pod numerem telefonu: 508 925 725.POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.