Rozpoczęcie naboru formularzy kwalifikacyjnych: 11 lutego 2019


UWAGA !!! W DNIU 11.02.2019R. ROZPOCZYNAMY NABÓR FORMULARZY KWALIFIKACYJNYCH DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...
więcej...


​UWAGA !!! – WSTRZYMANIE WYPŁATY WSPARCIA POMOSTOWEGO


Szanowni Państwo, w związku z otrzymanymi zaleceniami od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, z dniem dzisiejszym zostaje wstrzymana wypłata wsparcia pomostowego dla wszystkich uczestników projektu...
więcej...


Doradztwo Prawne w Projekcie


​ Uprzejmie informujemy, że bezpłatne indywidualne szkolenia prawne w ramach projektu „Własny Biznes-sposób na życie V” świadczyć będzie...
więcej...


ROZEZNANIE RYNKU - usługa indywidualnych szkoleń prawnych


dla usługi o łącznej wartości nie przekraczającej 50 tys. zł netto zaplanowanej w ramach projektu nr RPWM.10.03.00-28-0040/17-00. W celu rozeznania i porównania cen rynkowych...
więcej...


Informacja o wypłatach dotacji


Uprzejmie informujemy, że na konto Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” wpłynęła transza. Wypłaty wsparcia finansowego...
więcej...


LISTA RANKINGOWA Z NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH PROJEKTU - NABÓR 11.06.2018


​Lista rankingowa z dnia 21.06.2018 r. Dotyczy osób, które złożyły wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego wraz z biznes planami w naborze prowadzonym w dniu 11.06.2018r...
więcej...


1 2 3 następne

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 00002600433.