JUŻ WKRÓTCE ŚRODKI Z KPO DLA SEKTORA HORECA!!!


Przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą w branżach HOTELARSTWO, GASTRONOMIA, TURYSTYKA I KULTURA Na wsparcie przedsięwzięć mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających na celu unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności...

więcej

REGIONALNE CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ


Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych integrujących się we wspólne działania i projekty do skorzystania z oferty regionalnego centrum aktywności społecznej.

więcej

Program "Odpowiedzialni Społecznie" Fundacji Totalizatora Sportowego


Fundacja Totalizatora Sportowego jest aktywnym partnerem dla jednostek, organizacji i instytucji zaangażowanych w realizację zadań społecznych. Wspieramy inicjatywy związane z integracją, dobroczynnością, wzmacnianiem wspólnot i społeczności lokalnych, opieką społeczną, rozwojem przedsiębiorczości a także różnego rodzaju działania humanitarne. Z uwagi na trwający konflikt zbrojny na terenie Ukrainy szczególną uwagę zwracamy na działania skierowane na pomoc uchodźcom, ofiarom trwającego konfliktu...

więcej

Program „Polska dziś i jutro” Fundacji Totalizatora Sportowego


Fundacja Totalizatora Sportowego w ramach swoich celów programowych dąży do promowania polskiej kultury i podtrzymywania tradycji narodowej. Jednocześnie poszukuje nowoczesnych środków wyrazu postaw patriotycznych. Celem jest również ochrona wielowiekowego dziedzictwa polskiej historii i kultury...

więcej

Warsztat Refleksyjny - Zaproszenie


Stopień realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD "Warmiński Zakątek" poddawany jest każdego roku monitoringowi wdrażania i badaniu ewaluacyjnemu (zgodnie z wytycznymi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.)...

więcej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 następne

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.