Tu mieszkam, tu zmieniam EKO
   Fundacja Santander organizuje konkurs "Tu mieszkam, tu zmieniam EKO".
   Celem Konkursu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku. 
   Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw ekologicznych, mających na celu aranżację przestrzeni lokalnej poprzez m.in. nasadzenie roślin i drzew przez podmioty je realizujące we współpracy z właścicielami/dysponentami terenu i przyznaniu najlepszym z nich wsparcia finansowego w postaci grantu na realizację podjętych działań.
   Granty w Konkursie przyznawane są na wsparcie projektów z zakresu zagospodarowania lub aranżacji lokalnej przestrzeni publicznej, a w szczególności powstanie lub aranżację zielonych miejsc, takich jak: a) roślinny mural, b) portret lub pejzaż, połączony z nasadzoną roślinnością, które stworzą jedną całość, b) ekologiczny/roślinny przystanek komunikacji publicznej, c) ogród kieszonkowy/park kieszonkowy, d) inny projekt, zakładający powstanie pozytywnych, ekologicznych, zmian w przestrzeni lokalnej. 
   Kto może wziąć udział w konkursie? Każdy, kto ma pomysł, który ma szansę przyczynić się do konkretnej zmiany w jego społeczności lokalnej. Wystarczy zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu kultury, parafii... innymi słowy, instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej zdolność prawną.

   W 2021 roku na dofinansowanie projektów Fundacja przeznaczy 300 tysięcy złotych:

18 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 8 000 złotych

18 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 000 złotych

22 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 3 000 złotych

Wnioski będą przyjmowane od 5 lutego do 8 marca 2021 r.
Szczegóły na stronie organizatora: 
https://fundacja.santander.pl/2016/10/24/tu-mieszkam-tu-zmieniam/POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.