Przedsięwzięcia Podejmowane na Rzecz Dialogu i Porozumienia w Stosunkach Polsko-Rosyjskich - konkurs
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza kolejną edycję Konkursu na Dofinansowanie Przedsięwzięć Podejmowanych na Rzecz Dialogu i Porozumienia w Stosunkach Polsko-Rosyjskich. W tym roku wprowadzono jednak dość istotną zmianę, bowiem odbędą się dwa odrębne i niezależne od siebie postępowania konkursowe:

- X Otwarty Konkurs

- Otwarty Konkurs Zdalnie

Zarówno w przypadku pierwszego, jak i drugiego konkursu procedowane będą te projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Każdy projekt powinien mieć jasno określony cel, temat i scenariusz, ale nie będzie narzucane, jakiego rodzaju mają to być przedsięwzięcia. Różni je natomiast to, w jakiej formie będą realizowane.

Na X Otwarty Konkurs należy zgłaszać projekty, które – tak jak dotychczas -  realizowane będą w sposób tradycyjny (w formie konferencji, koncertów, wystaw, festiwali itp.-  słowem, imprez organizowanych „na żywo” z udziałem publiczności)

Z kolei Otwarty Konkurs Zdalnie daje szansę projektom, które mogą być realizowane zdalnie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub wręcz realizowane w sieci, takich jak np. tworzenie bądź rozszerzanie stron internetowych, tworzenie aplikacji mobilnych, podcastów itp.

Dofinansowanie: do 80% kosztów kwalifikowalnych
Nie określono ani minimalnego ani maksymalnego limitu środków dotacji.
Nabór będzie trwał do 12.03.2021

Szczegóły: http://www.cprdip.pl/konkursy,otwarty_konkurs,edycja_2021.htmlPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.