Szkolenie - zakładanie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przez rolników i ich domowników
   Od dnia 15.02.2021 istnieje możliwość rejestracji na szkolenie e-learningowe pn. "Zakładanie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przez rolników i ich domowników". Szkolenie będzie dostępne na platformie Moodle. Szczegółowe informacje można uzyskać u Pani Joanny Zaruckiej tel. 89/535 76 84 wew. 44, kom. 665 892 879, e-mail: j.zarucka@w-modr.pl.
   Inofrmacje o szkoleniach e-learningowych organizowanych przez Warmińsko-Maurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego są dostępne na stronie www.w-modr.pl oraz na prodilu społecznościowym Facebook.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.