Rozpoczęcie projektu ZMIANY SYSTEMOWE W TWOJEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ – STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING
Szanowni Państwo,
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, kół gospodyń
wiejskich,  grup nieformalnych, aktywnych mieszkańców województwa
warmińsko – mazurskiego na konferencję otwierającą projekt pn. ,,ZMIANY
SYSTEMOWE W TWOJEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ – STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO,
FUNDRAISING”.
 
Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2021r. – 31.12.2023r., a jego
głównym celem jest wzmocnienie kompetencji i potencjału 50 organizacji
obywatelskich działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
poprzez pomoc doradczą, informacyjną, szkoleniową i ekspercką.
 
Projekt dofinansowany został przez Narodowy Instytut Wolności ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.
 
Konferencja odbędzie się 30 września 2021 roku (czwartek) o godz. 15.00
w Centrum Animacji Społecznej w Ogonkach: ul. Letniskowa 13.
 
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w
konferencji telefonicznie pod nr tel. +48  728 821 575 lub mailowo:
doradca@mazurylgr.pl do 27.09.2021r. do godz. 15.00.

PROGRAM KONFERENCJI


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.