Szkolenia - DNI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2021
Ośrodek Enterprise Europe Network przy WMARR S.A. w Olsztynie zaprasza przedsiębiorców z województwa warmińsko – mazurskiego na
 
DNI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2021
w programie szkolenia on-line:
   
19.10.2021 r. – „Cele zrównoważonego rozwoju w międzynarodowym modelu biznesowym firmy”
  20.10.2021 r. – „Zrównoważony łańcuch dostaw w obrocie międzynarodowym”
 
                                           
                    Więcej informacji na: een.wmarr.olsztyn.pl


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.