Specjalny program grantowy „Wspieramy Ukrainę” - projekty długofalowe




   Specjalny program grantowy „Wspieramy Ukrainę”, skierowany jest do organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym trafiającym do Polski. Celem Programu jest wsparcie ww. odbiorców w kontekście wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie. Dofinansowanie będą mogły otrzymać samodzielne inicjatywy polskich organizacji, a także realizowane wraz z partnerami ukraińskimi. Priorytetem będzie wsparcie organizacji pozarządowych mających ugruntowaną współpracę z partnerami w Ukrainie oraz tych działających w małych społecznościach lokalnych, do których trafiają osoby uciekające przed wojną. Fundatorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności . Realizatorem Programu jest Fundacja „Edukacja dla Demokracji”.

   Działania projektowe muszą mieć charakter stabilizujący i/lub służyć budowie mechanizmów niwelujących problemy i skutki wynikające z wojny. Mogą wspierać działania koordynacyjne i organizacyjne, jednak nie powinny mieć bezpośrednio charakteru pomocy humanitarnej.

   Działania muszą wpisywać się w jeden z niżej wymienionych obszarów tematycznych konkursu: 
1. działania realizowane w Ukrainie w partnerstwach polsko-ukraińskich
2. integracja i adaptacja uchodźczyń i uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce
3. wsparcie funkcjonowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz ich edukacji w czasie pobytu Polsce
4. przeciwdziałanie dyskryminacji i aktom nienawiści, na które mogą być narażeni w czasie wojny uchodźczynie i uchodźcy z Ukrainy w Polsce

STRONA PROGRAMU


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.