12. edycja konkursu na granty w obszarze edukacji i profilaktyki HIV/AIDS
Konkurs Pozytywnie Otwarci jest skierowany do organizacji pozarządowych, organów samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia.

Celem Konkursu jest promowanie wiedzy oraz zachęcenie jak największej liczby osób do podjęcia działań w dwóch ogólnych Obszarach:

• Edukacja i aktywizacja w obszarze HIV/AIDS jako przejaw wsparcia dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.

• Profilaktyka jako podstawowy element zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa, a w szczególności wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych.

W roku 2022 w ramach tych obszarów Kapituła przygotowała następujące szczegółowe tematy Konkursu:

1. Profilaktyka zakażeń HIV i/lub HCV prowadzona w przestrzeni miejskiej oraz podczas imprez masowych, wspierana komunikacją w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych.

2. Działania na rzecz promocji testowania w kierunku zakażenia HIV i/lub HCV skierowane w szczególności do osób mieszkających poza dużymi aglomeracjami miejskimi oraz cudzoziemców, z uwzględnieniem takich możliwości, jak testy do samodzielnego wykonania czy korzystanie z PKD.

3. Kierowane do osób z nowo wykrytym zakażeniem HIV działania edukacyjne zachęcające do szybkiego kontaktu z lekarzem chorób zakaźnych i niezwłocznego rozpoczęcia terapii ARV jako sposób na opanowanie rozwijającego się zakażenia oraz skuteczna forma profilaktyki.

4. Edukacja osób seropozytywnych w zakresie korzystania z telemedycyny, zarówno w kontekście kontaktów z lekarzami chorób zakaźnych oraz lekarzami innych specjalności, jak i uzyskania wsparcia psychologicznego, prawnego itp.

5. Wsparcie dla przebywających w Polsce cudzoziemców żyjących z HIV/AIDS i/lub HCV, a także poszukujących informacji na ten temat dostępnych w ich języku ojczystym.

Projekty powinny zakładać opcję i możliwość przeprowadzenia wszystkich aktywności w formie wirtualnej za pośrednictwem np. Internetu w razie wprowadzenia przez władze publiczne ograniczeń ze względów pandemicznych lub pozostałych przyczyn, które by uniemożliwiały lub znacząco utrudniały realizację działań w formie tradycyjnej.

Zainteresowanych udziałem w Konkursie prosimy o przedstawienie na Formularzu Zgłoszeniowym projektów nowych działań odpowiadających jednemu z powyższych tematów lub koncepcji rozwinięcia działań już prowadzonych. Kapituła Konkursu wybierze laureatów, którym przyznane zostaną granty w wysokości do 30 000 PLN na realizację pomysłów.

Kapituła reprezentuje szerokie grono przedstawicieli środowisk społeczno-naukowych. Zasiadają w niej:

Prof. dr hab. n. med. Anna Boroń Kaczmarska, Śląski Uniwersytet Medyczny

Dr Mariusz Gujski, Służba Zdrowia

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jabłonowska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr Michał Kaźmierski, Gilead Sciences Poland

Janusz Michalak, wydawnictwo Termedia

Ksiądz Arkadiusz Nowak, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Dr n. med. Regina B. Podlasin, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Maria Seweryn, aktorka

Dr hab. n. med. Ewa Siwak, Wojewódzki Szpital Zakaźny w WarszawieSTRONA PROGRAMUPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.