Bezpieczna Żywność 2022
Konkurs Bezpieczna Żywność 2022 skierowany jest do organizacji pozarządowych pomagających żywnością, a w szczególności żywością uratowaną przed zmarnowaniem, czyli pochodzącą z nadwyżek żywności od producentów i ze sklepów. Konkurs ma na celu:  

  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa świeżej żywności przechowywanej, transportowanej i przekazywanej przez organizacje pozarządowe bezpośrednio osobom potrzebującym; 
  • zwiększenie skali pomocy żywnościowej świadczonej przez organizacje pozarządowe bezpośrednio osobom potrzebującym; 
  • podniesienie potencjału organizacji pozarządowych do ratowania żywności przed zmarnowaniem. 

Wyłonione w konkursie organizacje zostaną doposażone w sprzęt przeznaczony do bezpiecznego przechowywania, transportu i przygotowania paczek żywnościowych lub gotowych posiłków do przekazania osobom potrzebującym. Przewidziane jest wsparcie rzeczowe lub finansowe. Maksymalna wartość wsparcia finansowego w konkursie wynosi 2500 zł. Wnioski można składać przez generator wniosków do dnia 1 sierpnia 2022. Ze szczegółowymi zasadami konkursu można się zapoznać w Regulaminie.

Organizatorem konkursu jest Federacja Polskich Banków Żywności. Partnerami Wspierającymi konkurs są firmy Auchan Retail Polska oraz Grupa AMICA. amach projektu “Pola Aktywności“, który realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

STRONA PROGRAMUPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.