"Wspieramy Ukrainę" DNB Bank Polska S.A.
   DNB Bank Polska S.A. zaprasza do wzięcia udział w konkursie i składania wniosków dotyczących wsparcia ludności cywilnej w kontekście wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie.
   Celem projektu dotacyjnego jest zaspokojenie potrzeb rodzin uciekających przed wojną w Ukrainie do Polski i planujących pozostanie w Polsce na stałe lub na dłużej.

   Projekt powinien obejmować wsparcie, które umożliwi rodzinom samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie polskim np.

  • wsparcie specjalistyczne ułatwiające funkcjonowanie w Polsce, np. doradztwo prawne, obywatelskie, wsparcie z zakresu usług publicznych, opieka medyczna, opieka psychologa, nauka języka polskiego
  • działania wspierające zatrudnienie i funkcjonowanie na polskim rynku pracy, doradztwo zawodowe
  • zapewnienie opieki specjalistów np. psychologów i pedagogów
  • zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, stworzenie bezpiecznego miejsca do wspólnego spędzania wolnego czasu i integracji z rówieśnikami, organizacja zajęć integrujących uchodźców ze społecznością lokalną
  • zaspokojenie potrzeb związanych z pokonywaniem trudności szkolnych, w tym bariery językowej, różnic programowych lub trudności w nauce poprzez wsparcie edukacji oraz zajęć wyrównujących różnice programowe, zajęć z języka polskiego

   Budżet Konkursu wynosi 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

   Minimalna wartość złożonego wniosku wynosi 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

   Terminy składania wniosków: od 14 lipca do 14 sierpnia 2022 r.

   Projekty muszą być zrealizowane od 1 września 2022 roku do 28 lutego 2023 roku.

   Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych.

   Więcej informacji („Regulamin Konkursu" oraz "Załącznik nr 1") znajduje się na stronie https://www.dnb.pl/pl/wspieramy-ukraineotwiera się w nowej karcie

   Wnioski należy przesyłać na adres hr@dnb.pl

STRONA PROGRAMUPOWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.