Abundance Fund
STRONA PROGRAMU

Collective Abundance to nowa wspólnotowa inicjatywa mająca na celu zmianę sposobu, w jaki filantropia redystrybuuje zasoby do osób działających na rzecz klimatu w Europie, aby budować kolektywną zorganizowaną siłę wśród tych, które pracują na pierwszej linii frontu kryzysu klimatycznego.

Fundusz Abundance Fund/Fundusz Obfitości

Cel: Wspieranie bieżącej pracy i zbiorowego wzmocnienia grup oddolnych i działających na pierwszej linii frontu poprzez rozwój partycypacyjnego funduszu regrantingowego w wysokości 5 milionów euro, w ciągu 5 lat, oraz zbudowanie społeczności grup oddolnych, która jest wspólnie zaangażowana w ustalanie priorytetów dotyczących sposobu i miejsca redystrybucji tych niezobowiązujących funduszy.

Zbyt wiele oddolnych grup działających na rzecz sprawiedliwości klimatycznej w Europie napotyka na przeszkody w dostępie do finansowania filantropijnego. Aby pomóc w usunięciu tych barier, stworzyłyśmy Abundance Fund - nowy fundusz partycypacyjny wspierający oddolne inicjatywy i społeczności, które pracują nad demontażem struktur i systemów podtrzymujących dominującą gospodarkę opartą na paliwach kopalnych i napędzają kryzys klimatyczny.. 

Celem jest finansowanie inicjatyw oddolnych (a nie tych sformalizowanych i ugruntowanych organizacji), zróżnicowanych pod względem lokalizacji i stosowanych taktyk. Mogą to być szkolenia, demonstracje, praca ze społecznością, akcje bezpośrednie, edukacja i badania, budowanie alternatyw dla systemu, praca medalna, wzmacnianie ruchu, inicjatywy kulturalne i artystyczne - i wiele, wiele innych rodzajów działań. Szczególnie zależy nam na włączaniu grup, które niekoniecznie postrzegają lub opisują swoje działania na rzecz sprawiedliwości klimatycznej w kategoriach "klimatycznych", przez co nie mają dostępu do "klimatycznego" finansowania. To może być np. praca antyrasistowska, związkowa, tworzenie bezpiecznych przestrzeni, organizowanie społecznościowe, walka o prawa migrantów_ek, itp.

Zebrane zgłoszenia pomogą zmapować i lepiej zrozumieć krajobraz polskiego aktywizmu w obszarze sprawiedliwości społecznej i klimatycznej. Następnie, we współpracy z doświadczonymi uczestniczkami i uczestnikami ruchów społecznych w Polsce, wybierzemy 10 grup, które wypracują wspólną wizję najważniejszych potrzeb w obszarze sprawiedliwości klimatycznej w Polsce. Konsensualnie tworzona wizja ma kluczowe znaczenie dla uruchomionego przez na Abundance Fund (Funduszu Obfitości). W kolejnym kroku, te same 10 grup zdecyduje wspólnie o wykorzystaniu środków z Funduszu. Analogiczny proces toczy się już w Hiszpanii, teraz chcemy uruchomić go w Polsce, a do końca roku - w kolejnym kraju z południowej lub wschodniej Europy. 


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.