III konkurs na najlepszy produkt żywnościowy Gminy Dywity „O GARNIEC KŁOBUKA 2019” 24 sierpnia 2019, Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych w Gadach
Program:
 
13.00 Inauguracja imprezy.
13.10 „Lokalne podróże kulinarne”,
 - artystyczne prezentacje stoisk;
14.30 Koncert  Kapela Ojdana
 
Kapela Ojdana z Barczewa w składzie:
Mieczysław Dziemidowicz - cymbały,
Danuta Nowakowska - akordeon,
Piotr Szczyglak - gitara.
 
  1.  Koncert szantowy
 
16.10 Potyczki kulinarne Sołectw-zabawy i konkursy.
 
16.30 „WIELKI FINAŁ KULINARNY”
 
17.00 Sołectwo Gady zaprasza na potańcówkę z zespołem Singers z okazji 650-lecia Gadów
 
   Gminny Ośrodek Kultury oraz sołectwo Gady zapraszają na kolejną edycję konkursu na najlepszy produkt żywnościowy gminy Dywity „O Garniec Kłobuka”. W sobotę 24 sierpnia 2019r. od godziny 13.00 Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych w Gadach wypełni się zapachami pysznego lokalnego jedzenia. Konkurs odbywa się od 2006 roku i jest imprezą niezwykłą, ponieważ ma charakter przechodni, odbywa się co roku w innej miejscowości gminnej.
   Pragniemy zachęcić tym mieszkańców oraz licznie odwiedzających to smaczne wydarzenie gości do kulinarnej podróży po wszystkich miejscowościach gminnych. Konkurs ma na celu przede wszystkim integrację mieszkańców, ale także zgromadzenie wiedzy o oryginalnych produktach żywnościowych, wytwarzanych w gospodarstwach domowych i przez lokalnych rzemieślników, poszukiwanie wyrobów charakterystycznych dla naszego regionu oraz kultywowanych w tradycji mieszkańców wielokulturowej Gminy Dywity, które mogą stać się jej wizytówką.
   Produkty zgłoszone do konkursu kulinarnego będą oceniane w czterech kategoriach: potrawy, wypieki, przetwory i napoje. Każde sołectwo, oprócz wystawienia przedstawicieli w indywidualnym konkursie kulinarnym, będzie także prezentowało własne stoisko, którego tematem przewodnim są „cztery pory roku”. Tu najbardziej liczy się kreatywność! Sołectwo, które zwycięży będzie gospodarzem kolejnej edycji konkursu.
   W programie, oprócz konkursów, także prezentacje artystyczne sołectw oraz koncerty - wystąpi m.in. kapela Ojdana z Barczewa w składzie: Mieczysław Dziemidowicz - cymbały, Danuta Nowakowska - akordeon, Piotr Szczyglak – gitara.
 Wydarzenie zakończy potańcówka z zespołem Singers, na którą zapraszają Gady z okazji 650-lecia sołectwa.
 
   Do zobaczenia na wielkim kulinarnym święcie w Gadach.


POWRÓT

logo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przwidywane wyniki operacji: "Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR"
Strona internetowa opracowywana przez Lokalną Grupę Działania "Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 89 616 00 58, NIP: 739-356-61-26, KRS: 0000260433.